Forfatterarkiv: Elise

KURSUSDAG OM SORGKORPS I VIBORG STIFT

Hvorfor et sorgkorps?
Når vi mister en af vores nærmeste, kan det for nogle være en hjælp at møde et menneske, der har stået i en lignende situation. Derfor efterlyser vi:

 •  mænd og kvinder, der som seniorer har mistet deres ægtefælle
 • forældre, der midt i livet har mistet deres ægtefælle
 • unge, der har mistet en af sine nærmeste
 • pårørende, hvis nærmeste har taget sit eget liv

Som del af sorgkorpset bliver man bedt om at mødes med en efterladt en eller to gange. Her lytter man til den sørgende, og i det omfang, det er passende, inddrager man sine egne erfaringer.
Det er tanken, at præster, læger og kommunalt ansatte, der møder efterladte, kan henvise til sorgkorpset.
Kursusdagen er bygget op med input i form af foredrag, samtaleøvelser og en fælles brainstorming omkring udviklingen af sorgkorpset i praksis.
Kursusdagen er uforpligtende. Hvis man efter kursusdagen er interesseret i at blive del af sorgkorpset, aftales en opfølgende samtale.

Program:
09.30 Rundstykker og introduktion til dagen
10.00 Sygehuspræst Trine Kofoed: Den gode samtale med et menneske i sorg
12.00 Frokost
12.30 Lars Ehlers mistede sin søn efter lang tids sygdom, og Hanne Krarup mistede sin mand efter mange års ægteskab. De fortæller om deres sorg, og vi øver os i at sætte os i deres sted.
14.00 Fælles drøftelse om, hvordan vi etablerer et sorgkorps i Viborg Stift

Tid: Lørdag den 5. september 2020 kl. 9.30-15.00
Sted: Søndermarkskirken, Koldingvej 79, 8800 Viborg
Pris: Det er gratis at deltage
Tilmelding og yderligere oplysninger: Stiftspræst for diakoni Steen Andreassen kontaktes på tlf. 60 80 47 95 eller e-mail stean@km.dk

SORG- OG LIVSMODSGRUPPER

Når vi mister en af vores nærmeste, bliver der tomt omkring os. Vores kærlighed bliver hjemløs. Vi skal nu leve med sorgen og savnet, og vi skal finde ud af, hvordan vores liv igen kan give mening. Det ansvar kan vi ikke kaste over på andre – det må vi selv tage på os. Mange, der mister, har stor glæde af at deltage i en sorggruppe eller en livsmodsgruppe. Her kan vi dele sorgen og glæden med hinanden, og her møder vi andre, der kan forstå, at vi er kede af det, og som kan rumme, at vi græder og giver udtryk for svære følelser og tunge tanker. Mange gruppedeltagere oplever også, at der bliver mere og mere plads til smilet, latteren og de mange gode minder, jo flere gange vi samles.

Ved forskellige kirker i Viborg Kommune er der tilbud om sorggrupper for børn, unge og voksne og livsmodsgrupper for voksne.

I vores nye folder præsenteres de forskellige grupper, hvor og hvornår de mødes, og hvem der leder grupperne. Nogle grupper er lukkede grupper, hvor de samme deltagere er med de 8-10 gange, gruppen mødes. Andre grupper er åbne grupper med løbende optag, og hvor deltagerne stopper, efterhånden som de er ”flyveklare”.
Alle grupper er afhængige af, at alt, hvad der siges i grupperne, forbliver mellem gruppedeltagerne og ikke deles med andre.
Det er gratis at deltage i alle grupper.

Du kan læse mere om vores sorggrupper og livsmodsgrupper i vores folder.

Har du spørgsmål, kan du kontakte frivillighedskoordinator i Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg:
Elise Secher elise@KirkernesSocialeArbejde.dk 28 30 28 66

KARLEKAMMERET- ET FÆLLESSKAB FOR MÆND

Vi er fem mænd, der ønsker at samle mange flere mænd til et her(re)ligt fællesskab den første onsdag formiddag hver måned. Vi mødes omkring emner og aktiviteter, der interesserer os som mænd, og der bliver også tid til uformelt at vende verdenssituationen siden sidst. Vi mødes til morgenkaffe og hyggeligt samvær kl. 10.00. Derefter vil der være et oplæg, en udflugt, sang og musik, et besøg til en institution eller virksomhed eller noget helt femte. Hvert Karlekammer slutter kl. 12.00.
Morgenkaffen er gratis. I forbindelse med udflugter og entréer kan der blive egenbetaling.
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg står for Karlekammeret. Formiddagene afvikles i sognegården ved Houl-kær Kirke, Odshøjvej 7 A, 8800 Viborg.

Program for efteråret:
2. september: Præsentation af Karlekammeret og hinanden og hyggeligt samvær
7. oktober: Svend Erik Jørgensen fortæller om sine oplevelser ved beredskabet
4. november: Johnny Graugaard fortæller om sit arbejde på en boreplatform
2. december: Bankospil og adventshygge
På gensyn til gode samvær Jens Kristiansen, Johnny Graugaard, Niels Nielsen, Oluf Eriksen og Svend Erik Jørgensen

For yderligere oplysninger kontakt Svend Erik Jørgensen, 24 24 09 13 / svenderik33@gmail.com

BLIV FRIVILLIG PÅ SOMMERLEJREN 2020

For mange børn i Danmark er sommerferien hverken forbundet med rejser, udflugter eller oplevelser. Derfor tilbyder vi sommerlejr i uge 29 for familier, der ikke selv har råd eller overskud til at tage på ferie.

OM SOMMERLEJREN

Lejren er fra mandag til fredag i uge 29 og afholdes i samarbejde med Ønskeland – et feriehus i nærheden af Brovst. Stedet byder på masser af indendørs- og udendørsaktiviteter med bl.a. svømmehal, fitnesscenter, billard, bordtennis og beachvolley, som skaber de bedste rammer for en aktiv familielejr.

DE FRIVILLIGES OPGAVER

Som frivillig på sommerlejren er du med til at skabe gode ferieoplevelser for udsatte børnefamilier. Der er planlagt en lang række aktiviteter for ugen. Vi skal bl.a. på skovtur, lave sjove konkurrencer, kreative værksteder, klatre i træer, spille golf, i svømmehal og lave lejrbål. Som frivillig deltager du aktivt i aktiviteterne sammen med børnene og deres forældre

SOM FRIVILLIG SKAL DU HAVE LYST TIL AT:

 • Skabe gode ferieoplevelser og relationer til familierne
 • Deltage i enkelte møder forud for lejren, hvor aktiviteterne planlægges, og hvor du får mulighed for at sætte dit præg på aktiviteter for børn og forældre
 • Være med på sommerlejren fra mandag til fredag i uge 29. Hvis du har børn, er de velkomne til at være med på lejren

VI TILBYDER:

 • Muligheden for at gøre en forskel ved at give udsatte familier en uforglemmelig ferieuge med masser af sjove aktiviteter, nærvær og nye venskaber
 • Du får arbejdserfaringer med børn og familier, som styrker dit CV
 • Du bliver inviteret til faglige og sociale arrangementer i foreningen og får et stærkt socialt og fagligt netværk

Du kan læse vores opslag her: Bliv frivillig på sommerlejren 2020

INDKØBSORDNING

FOR CORONA-RAMTE I VIBORG KOMMUNE

Har du brug for at få leveret mad eller medicin ved din dør, så ring eller send en mail til Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg:

 • Ring på 28 30 28 66 og fortæl, hvilke varer du har brug for eller
 • Send en mail til elise@KirkernesSocialeArbejde.dk og skriv din indkøbsliste (varer og antal)

Varerne kommer som udgangspunkt fra Meny i Sct. Mathias Centret i Viborg. Alle dagligvarer, som butikken fører, kan bestilles. Meny tilbyder også 5 x aftens-mad for 200 kr. Se menuerne nedenfor.

Bor du i Viborg by, bliver varerne sandsynligvis leveret af en af Menys medarbejdere. Hvis varerne bestilles inden kl. 12.00, leveres de samme eftermiddag. Bestilles varerne efter kl. 12.00, leveres de dagen efter.

Bor du uden for Viborg, bliver varerne leveret af en frivillig. Varerne leveres så vidt muligt samme dag.

Menuerne fra Meny betales via MobilePay ved leveringen og på behørig afstand. Levering er gratis i uge 12 og 13 ved varekøb for minimum 200 kr.
Hvis dine varer leveres af en frivillig, betales også via MobilePay og på behørig afstand. Hvis du ikke har MobilePay, kan anden afregning aftales ved bestillingen. Levering er gratis.
Alle varer pakkes af Menys medarbejdere, så færrest mulige kommer ind i butikken.
Har du spørgsmål, så ring til undertegnede.
Hvis du som frivillig vil hjælpe med levering af mad og apoteksvarer, så kontakt undertegnede.

LÆS MERE HER: Levering af mad og apoteksvarer under coronaepidemien.

NYE SORGGRUPPER FOR VOKSNE 2020

Når vi mister en af vores nærmeste, bliver der tomt omkring os. Vores kærlighed bliver hjemløs. Vi skal nu leve med sorgen og savnet, og vi skal finde ud af, hvordan vores liv igen kan give mening. Det ansvar kan vi ikke kaste over på andre – det må vi selv tage på os.

Mange, der mister, har stor glæde af at deltage i en sorg-gruppe. Her kan vi dele sorgen og glæden med hinanden, og her møder vi andre, der kan forstå, at vi er kede af det, og som kan rumme, at vi græder og giver udtryk for svære følelser og tunge tanker. Mange sorggruppedeltagere op-lever også, at der bliver mere og mere plads til smilet, latteren og de mange gode minder, jo flere gange vi samles.

To nye sorggrupper begynder efter påske. Begge grupper har plads til otte deltagere, og begge grupper ledes af to gruppeledere. Den ene sorggruppe afvikles i Vestervang Kirke og den anden i Bjerringbro Kirke. Begge grupper mødes to timer hver anden uge. Man skal tilmelde sig på forhånd for at kunne deltage (se link nederst på siden).

Hver mødegang bliver der en siden-sidst-runde, hvor alle får mulighed for at komme til orde. Siden-sidst-runden sætter dagsordenen for resten af mødegangen, med mindre man på forhånd har aftalt et særligt tema. Hver gang vil der også blive serveret kaffe/te. Det er gratis at deltage. Både mænd og kvinder er velkomne.
Der er tavshedspligt i grupperne, og grupperne lever af, at alle kan både lytte og tale.

Du kan læse mere og tilmelde dig en sorggruppe her.

BØRNEFØDSELSDAGSFONDEN

Elsker du at lege og være kreativ sammen med børn – og vil du bruge lidt af din fritid til gavn for udsatte familier? 

Bliv frivillig i vores Børnefødselsdagsfond og gør en forskel!

Der er børn i Viborg, der ikke har mulighed for at invitere venner eller klassekammerater til børnefødselsdag. Derfor tilbyder Børnefødselsdagsfonden at hjælpe med at arrangere og afholde børnefødselsdag med boller, kage, saftevand og sjove aktiviteter.

Om Børnefødselsdagsfonden

Børnefødselsdagsfonden er et nyt projekt, som igangsættes i Sydbyen i Viborg. Derfor søger vi frivillige, der har lyst til at give børn og deres familie en god oplevelse med at holde børnefødselsdag.

De frivilliges opgaver

Du bliver en del af en gruppe engagerede frivillige, som sammen planlægger og afholder en børnefødselsdag, som foregår et par timer en eftermiddag. Til fødselsdagen har du ansvar for nogle af de planlagte lege og deltager i aktiviteter med børnene – det kunne være en skattejagt, fodboldturnering eller en kagepyntnings-dyst.

Som frivillig skal du have lyst til at:

 • Være med til at skabe en rigtig god fødselsdagsfest for barnet og gæsterne
 • Deltage i enkelte møder, hvor aktiviteterne planlægges, og hvor du får mulighed for at sætte dit præg på aktiviteterne
 • Hjælpe til med praktiske opgaver fx indkøb af kage, boller og saftevand

Vi tilbyder:

 • Muligheden for at gøre en forskel for børn og familier, som måske aldrig har prøvet at holde en børnefødselsdag
 • Du får arbejdserfaringer med børn og familier, som styrker dit CV
 • Du bliver inviteret til faglige og sociale arrangementer i foreningen og får et stærkt socialt og fagligt netværk

Kunne du tænke dig at høre mere, så kontakt frivillighedskoordinator Elise Secher.

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

SENIORFOLDER 2019/2020

Har du læst vores nye folder for seniorer?
Vi har samlet alle vores tilbud til seniorer om fællesskab og frivilligt engagement i Viborg Kommune.

 

AFTENSANG MED SANGE FRA TAIZÉ

På en række onsdage indbyder vi til aftensang i Vestervang Kirke. Kirken vil være smukt oplyst af stearinlys, og man bliver mødt af klassisk guitarmusik ved Peter Uldahl. Musikken og stilheden vil fylde meget. Der vil være korte bibellæsninger, bøn og sange fra Taizé. Der er mulighed for at tænde lys, og hver gang slutter vi med en aftensalme fra vores danske salmebog.

Taizé er et kristent økumenisk klosterfællesskab i Frankrig, grundlagt af Broder Roger i 1940 for at skabe forsoning i verden. Det særlige ved sangene herfra er, at det er enkle vers, som synges igen og igen. De kan synges på flere sprog. Derfor vil disse aftensange også være en god mulighed for mennesker i Viborg, der ikke er så gode til dansk. Der vil ligge et ark, hvor aftenens læsninger er oversat til engelsk. Og musikken og stilheden behøver ingen oversættelse!

Aftenen slutter, som den begyndte, med guitarmusik. Så man kan både glide ind i aftenen og slutte den af efter tid og behov.

Tidsrammen: Ca. kl. 19.40 til 20.45.

Datoer for 2019 og 2020: 4. december, 22. januar, 19. februar, 4. marts, 1. april og 29. april.

MORGENVANDRING 2020

“Tab for alt ikke lysten til at gå: Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til. Og går fra enhver sygdom; Jeg har gået mig mine bedste tanker til. Og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den” – ”Når man således bliver ved med at gå, så går det nok” (Søren Kierkegaard).

Den erfaring, som Søren Kierkegaard her har gjort sig, er der mange, der kan nikke genkendende til. Det er godt at gå – både for legeme og sjæl. Du indbydes hermed til at være med i en gå-gruppe.

Vi vil lægge ud med en række morgenvandringer rundt om Søndre Sø på fredage kl. 7.45-9.00 i ulige uger. Ruten er på 5,6 km. Vi vil kombinere vandringen og den friske morgenluft med en salme og et par gode ord at gå på.

Undervejs vil der både være mulighed for stilhed og for at tale sammen. Vi mødes på gangstien lige neden for Viborg Kunsthal/Golfhotellet. Vi går uanset vejret. Bliver det styrtregn, går vi dog hjem til mig privat og synger morgensangen der!

Du kan tilmelde dig til Karen Stubkjær (kjns@km.dk eller mobil 2130 3840) eller bare møde op.

Vi springer uge 49, 51 og 1 over – og er så klar igen i uge 3 (d. 17. januar) .

Vel mødt
Karen Stubkjær

GØR EN FORSKEL SOM FRIVILLIG I UNGEKORPSET

Vil du gøre en forskel?

Så bliv frivillig i vores Ungekorps, hvor du kan engagere dig i:

 • Børnefødselsdagsfond
 • Sommerlejr
 • Landsindsamling
 • Søndagsaktiviteter for familier på Ellekonebakken
 • Varmestue

10 GODE GRUNDE TIL AT BLIVE FRIVILLIG:

 1. Du gør en forskel for andre mennesker
 2. Du bliver en del af et fællesskab med andre unge
 3. Du får arbejdserfaringer, som styrker dit CV, når du skal søge dit første job
 4. Du får masser af gode oplevelser
 5. Du møder nye mennesker
 6. Du udvider dit netværk
 7. Måske får du nye venskaber?
 8. Du får mulighed for at sætte dig eget præg
 9. Du kommer til at samarbejde med andre engagerede unge
 10. Du bliver en del af et frivilligt netværk, som mødes til sociale og faglige arrangementer!

Kontakt frivillighedskoordinator Elise Secher for yderligere oplysninger.

VÅGETJENESTEN

Vågetjenesten har et korps af 25 aktive frivillige, der tilbyder at våge hos døende på plejecentrene og i private hjem, hvor de er til stede og giver omsorg og nærvær i de sidste timer af den døendes liv.

Som frivillig har du vagter 3-4 timer pr. gang, og vagterne ligger oftest i aften- og nattetimerne. Du binder dig ikke til et bestemt antal vagter, men du vil blive ringet op og kan træde til, når du kan.

Det er ikke et krav eller en forventning, at du har en baggrund inden for pleje- eller hospitalssektoren. Du skal blot have lysten til at gøre en forskel for et andet menneske.

Som ny frivillig kommer du til en samtale, hvor vores koordinatorer vil fortælle mere om Vågetjenesten, og hvor du får lejlighed til at fortælle om dig selv.

Kunne du tænke dig at blive frivillig, eller vil du høre mere om, hvad det vil sige at være frivillig i Vågetjenesten, så kontakt frivillighedskoordinator Elise Secher.

Du kan læse mere i vores folder om Vågetjenesten.

Jul i Fællesskab 2019

Ønsker du at fejre jul sammen med andre, så tilmeld dig ”Jul i Fællesskab”.

Den 24. december holder vi juleaften sammen i hyggelige lokaler centralt i Viborg.

Klokken 18 er der traditionel dansk julemiddag med risalamande og mandelgaver.

Derefter tændes juletræet, juleevangeliet læses og der synges julesalmer og danses omkring juletræet. Der uddeles julegaver, serveres kaffe og som afslutning på aftenen får alle en godtepose med hjem klokken 22.

Sted: Sct. Margrethes Gård, Gl. Randersvej 4, 8800 Viborg

Pris: 50 kr.

Tilmelding og yderligere oplysninger: Ring på 28 30 28 66,
send e-mail til elise@kirkernessocialearbejde.dk eller send brev til Odshøjvej 7B, 8800 Viborg. Eller brug formularen nedenfor.

Tilmeldingsfrist: Gerne inden 15. december 2019.

Tilmelding til juleaften, 24. december 2019.
BEMÆRK: Du er ikke endeligt tilmeldt, før du hører fra os!

DIAKONIDAGE FOR KONFIRMANDER

Diakonidage er for et konfirmandhold og holdets præst. Det er muligt at sammensætte et program, der varer enten en dag eller to dage. Diakonidage med overnatning foregår i Pilgrimshuset ved siden af Viborg Domkirke.

Formålet med Diakonidagene er, at konfirmanderne lever sig ind i andre menneskers livsvilkår (empatitræning) og får et konkret indblik i kirkens omsorgsarbejde (diakonikundskab).

Der kan vælges mellem forskellige programpunkter:

 • Via Dolorosa med levende mennesker. Konfirmanderne møder 3-5 mennesker, der kender til smerte i en eller anden forstand. Vi har opbygget et “Menneskebibliotek” med omkring 20 personer, der er eller har været udfordret pga. psykisk sygdom, alkohol, kronisk sygdom, handicap, flygtningefortid osv. Konfirmandholdet bevæger sig rundt i Viborg og møder forskellige steder mennesker, der fortæller deres egen historie og besvarer konfirmandernes spørgsmål. Varighed: 45 minutter pr. besøg og 15 minutters vandring til næste besøg.
 • Poverty walk, hvor et menneske, der kender til et liv i misbrug og kriminalitet, fortæller om livet på gaden ved at vise, hvor de udsatte holder til om dagen og om natten. Varighed: 60 minutter.
 • Historisk diakonivandring, hvor historisk kyndig guide fortæller om kirkens diakoni i Viborg fra gammel tid og op til i dag. Gråbrødrenes, domkirkens og menighedsplejens historie indgår. Varighed: 45 minutter.
 • Samaritanerløb, hvor der arbejdes med lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Varighed: 60 minutter.
 • Møde med arresthuspræsten. Varighed: 45 minutter.
 • “Magtesløshedens styrke” ved stiftspræsten for diakoni. Varighed: 75 minutter.
 • Via Dolorosa i den katolske kirke. Varighed: 45 minutter.
 • Pilgrimsvandring rundt om Søndre Sø. Varighed: 90 minutter.
 • Morgensang i Gråbrødre Klosterkirke.
 • Aftensang i krypten i Domkirken.

 

Programmet sammensættes i samarbejde med arrangørerne.

Praktiske oplysninger

 • Programmet egner sig kun til et hold konfirmander ad gangen.
 • I forbindelse med overnatning i Pilgrimshuset opfordrer vi til, at der er mindst to voksne til stede. Der er køjesenge til 22 – ved større klasser må nogle sove på luftmadrasser.
 • Overnatning i Pilgrimshuset koster 500 kr. uanset deltagerantallet.
 • Det øvrige program er gratis.
 • Forplejning er dog for egen regning. Er der tale om et dagsprogram, kan konfirmanderne selv medbringe madpakker. Er der tale om overnatning, kan I selv lave mad i Pilgrimshuset, som pilgrimmene gør det i sommermånederne.
 • Tilmelding og yderligere oplysninger hos stiftspræsten for diakoni i Viborg Stift Steen Andreassen, tlf.: 60 80 47 95, stean@km.dk

 

Orienteringsmøde om Vågetjenesten

For alle der har lyst til at blive frivillig eller høre mere om Vågetjenesten i Viborg. Den 30. oktober 2019 kl. 14.30 i mødelokalet i Houlkær Kirke.

Vågetjenesten i Viborg tilbyder at våge ved døende, da ingen mod deres vilje behøver at dø alene.

Læs mere her