Ledigt job – Frivillighedskoordinator

Frivillighedskoordinator i Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg

En nyoprettet stilling som frivillighedskoordinator opslås til besættelse den 1. september 2019.

Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg (KSA) har eksisteret som Viborg Menighedspleje helt tilbage fra 1877. Den er et samarbejde mellem mere end 20 folkekirkemenigheder i Viborg Kommune. ”Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg har til formål at udføre og støtte diakonalt og socialt arbejde i Viborg Kommune” (vedtægternes § 2).

Ansættelsen er et samarbejde mellem Samvirkende Menighedsplejer i Danmark og KSA i Viborg. Samvirkende Menighedsplejer finansierer 15 ugentlige arbejdstimer i en tre-årig periode, mens KSA via medlemsbidrag, fondsstøtte m.v. skal skaffe finansieringen af de resterende 22 timer. Der er således tale om en tidsbegrænset stilling, som, vi håber, bliver permanent.

Nuværende aktiviteter er aflastningstjeneste, vågetjeneste, julehjælp, konfirmationshjælp, sorggrupper, livsfortællingsgrupper for mænd, sommerferieaktiviteter for udsatte familier, parsamtaler, morgenvandring, trivselsgrupper for børn, pilgrimsvandringer m.fl.

De primære arbejdsopgaver bliver at:

 • rekruttere, kvalificere, koordinere, inspirere og fastholde frivillige
 • understøtte igangværende aktiviteter og udvikle nye aktiviteter i samspil med frivillige, kirke- og kulturmedarbejdere, præster og bestyrelse
 • netværke med menigheder, foreninger og kommunale samarbejdspartnere
 • promovere KSA via hjemmeside, facebook, foldere m.v.
 • fundraise løn- og aktivitetsmidler til permanent ansættelse og til udvidelse af foreningens arbejdsgrene
 • deltage i bestyrelsesmøder i KSA og årsmøde i Samvirkende Menighedsplejer
 • afholde mindst et årligt kursus i Samvirkende Menighedsplejer
 • koordinere netværk for bestemte målgrupper i Samvirkende Menighedsplejer

Vi søger en frivillighedskoordinator, der:

 • er god til relationsarbejde
 • kan undervise, motivere og supervisere frivillige
 • har erfaring med kirkeligt og frivilligt arbejde
 • elsker at have mange bolde i luften samtidigt
 • har IT-kendskab
 • arbejder selvstændigt
 • trives i mødet med såvel kommunaldirektører som hjemløse
 • brænder for kirkens omsorgsarbejde

Der stilles kontor til rådighed ved Houlkær Kirke, hvor stiftspræsten for diakoni holder til.

Der er tale om en ansættelse på individuelle vilkår.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til stean@km.dk eller Steen Andreassen Odshøjvej 7 B, 8800 Viborg.

Ansøgningsfrist: Fredag den 21. juni 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 26. juni 2019.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til formand for KSA Steen Andreassen, tlf. 6080 4795. stean@km.dk eller generalsekretær for Samvirkende Menighedsplejer Mette Møbjerg Madsen, tlf. 2689 0621, mmm@menighedsplejer.dk