Tag-arkiv: mænd

KARLEKAMMERET- ET FÆLLESSKAB FOR MÆND

Vi er fem mænd, der ønsker at samle mange flere mænd til et her(re)ligt fællesskab den første onsdag formiddag hver måned. Vi mødes omkring emner og aktiviteter, der interesserer os som mænd, og der bliver også tid til uformelt at vende verdenssituationen siden sidst. Vi mødes til morgenkaffe og hyggeligt samvær kl. 10.00. Derefter vil der være et oplæg, en udflugt, sang og musik, et besøg til en institution eller virksomhed eller noget helt femte. Hvert Karlekammer slutter kl. 12.00.
Morgenkaffen er gratis. I forbindelse med udflugter og entréer kan der blive egenbetaling.
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg står for Karlekammeret. Formiddagene afvikles i sognegården ved Houl-kær Kirke, Odshøjvej 7 A, 8800 Viborg.

Program for efteråret:
2. september: Præsentation af Karlekammeret og hinanden og hyggeligt samvær
7. oktober: Svend Erik Jørgensen fortæller om sine oplevelser ved beredskabet
4. november: Johnny Graugaard fortæller om sit arbejde på en boreplatform
2. december: Bankospil og adventshygge
På gensyn til gode samvær Jens Kristiansen, Johnny Graugaard, Niels Nielsen, Oluf Eriksen og Svend Erik Jørgensen

For yderligere oplysninger kontakt Svend Erik Jørgensen, 24 24 09 13 / svenderik33@gmail.com