TRIVSELSgrupper for unge

Er dine forældre blevet skilte, har du mistet en far eller mor eller oplever du bare, at det er svært at være dig. Vi tilbyder trivselsgrupper, hvor du i et fortroligt rum kan dele dine tanker, bekymringer og følelser og blive klogere på, hvordan du kan få et gladere og bedre liv. Der er ca. 7 andre unge med i gruppen og sammen vil I lytte, hygge, samtale og lave øvelser.

Grupperne mødes på din skole i skoletiden og har to gruppeledere, hvor den ene er en lærer eller pædagog fra skolen, så der er en du kender. I skal mødes minimum 10 gange og det er gratis at være med.

TRIVSELSgrupperne er ikke terapi. Gruppelederne skaber et trygt og fortroligt samtaleforum, hvor I unge, som eksperter på jeres eget liv, deler jeres ekspertise med hinanden. Det hjælper jer til at blive bevidste om jeres situation og handlemuligheder, så I bedre kan mærke jer selv og jeres selvværd vil blive styrket.

Vil du vide mere så kontakt Steen Andreassen på tlf. 6080 4795 eller mail stean@km.dk