AFLASTNINGSTJENESTEN

Kirkernes Sociale Arbejde har siden 2001 drevet en aflastningstjeneste for pårørende til demente, langvarigt syge eller døende hjemme. Det giver den pårørende mulighed for trygt at kunne koble af i nogle timer. De frivillige er modne og motiverede mennesker, især med en fortid i sundhedssektoren. Alle har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, som de måtte blive gjort bekendt med. Tilbudet er efter aftale – og op til 3 timer ad gangen, én gang om ugen.

Har du brug for aflastning, kan du kontakte een af vore koordinatorer: Kirsten Larsen, tlf.50926134 eller Bodil Knudsen, tlf. 20143319.  De kan også kontaktes for yderligere oplysninger

Aflastningstjenesten – pjece august 2018-1.