Forfatterarkiv: Jakob Hoffmann

Ny medarbejder og velkomstreception

Kirkernes Sociale Arbejde (KSA) ansætter pr. 1. september Elise Secher som frivillighedskoordinator. Hun er cand.soc. i socialt arbejde og har arbejdet med udvikling af frivillige sociale projekter. Ansættelsen finder sted i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer og med økonomisk støtte fra Borgfonden.

Elise Secher skal rekruttere og kvalificere frivillige til en lang række diakonale opgaver: barselssamtaler, trivselsgrupper for skoleelever, netværksgrupper for unge, parsamtaler, sommerlejre for udsatte familier, aflastningstjeneste, vågetjeneste m.v.

Ansættelsen indleder et nyt kapitel i KSA´s historie, hvor man ikke har haft ansatte siden 1971, hvor foreningens 10 ansatte overgik til kommunal ansættelse.

Der er velkomstreception torsdag den 5. september kl. 16-17, Odshøjvej 7B, Viborg, ved Houlkær Kirke, hvor vi håber at se tidligere ansatte, bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere, menighedsrådsmedlemmer og mange flere.

 

VÅGETJENESTEN

Kirkernes Sociale Arbejde har siden 2009 drevet en vågetjeneste, med et korps af ‘vågekoner’, for at hjælpe og aflaste med at sidde hos døende, der enten ikke har familie, der kan gøre det eller ikke kan klare det selv. Oprindelig var tjenesten rettet mod beboere på plejehjem i Viborg By. Den er senere blevet udvidet til også at dække private hjem, hvis behovet opstår her. De frivillige er modne og motiverede mennesker, især med en fortid i sundhedssektoren. Alle har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, som de måtte blive gjort bekendt med.

Har du brug for vågetjenesten, kan du kontakte een af vore koordinatorer: Kirsten Larsen, tlf.50926134 eller Bodil Knudsen, tlf. 20143319. Du kan også kontakte en af dem for yderligere oplysninger.

 

Vågetjeneste – pjece august 2018 (1)-1

SORGGRUPPE I VIBORG

“Sorgen forsvinder ikke, men du får lidt luft omkring dig, når du taler om det
– sagt af en sorggruppedeltager

Sorggruppe i Viborg

En sorggruppe er et sted, hvor du kan tale med andre, som også har prøvet at miste. Her er plads til at tale om det, der er svært, og om alle minderne. Her er rum for både smil og tårer. I en sorggruppe er der også tavshedspligt, så du kan sige, hvad du tænker og føler. Sorggruppen kan også være stedet for nye bekendtskaber, fordi du kommer til at tale med mennesker, som også er ved at finde ud af, hvordan de skal leve med deres sorg.

Det praktiske

Vi mødes tirsdage kl. 10.00 -11.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79, 8800 Viborg. Datoerne for efteråret 2019 er: 10. september, 24. september, 8. oktober, 22. oktober, 5. november. 19. november, 3. december. Det er gratis at deltage.

Gruppen ledes af Trine Kofoed & Trine Hostrup. Har du spørgsmål, kan du ringe til Trine Kofoed på tlf: 29 33 64 04 eller skrive på email: trkr@km.dk

Hvem kan være med

Alle, som har mistet og som bor i Viborg, kan være med. Vi vil tilstræbe os på, at gruppen er på cirka 15 personer, og at vi følges ad i et forløb på syv gange. Derefter kan man stoppe eller følge med i et nyt forløb.

SORGGRUPPE I BJERRINGBRO

Forårets sorggruppeforløbet i Bjerringbro er afsluttet. Hvis du ønsker at deltage i en sorggruppe, er du velkommen til at skrive til Steen Andreassen på stean@km.dk eller ringe på 6080 4795. Vi opretter en gruppe, når der er deltagere nok. 

___________________________________________________________________________________________________

Selv mennesker, der var tæt på mig, sagde efter tre-fire uger, at nu måtte jeg til at komme videre.” (Julia Lahme)

I sorggruppen mødes vi ca. otte efterladte. Vi har ingen dagsordener på hinandens vegne. Vi mødes i fortrolige og trygge rammer, hvor vi kan sætte ord på vores sorg og savn og smerte over at have mistet en af vores nærmeste. Vi kan græde sammen, og vi kan grine sammen. Vi kan tale om fortidens mørke og muntre minder og hjælpe hinanden med på ny at finde mening og åbne nye døre foran os.

”Når jeg synger min klagesang for dig, er det, for at du skal høre min sorg! Det er ikke en stil, du skal rette i.”
(Benny Andersen)

Da vi alle har tabet af ægtefælle, partner eller barn til fælles, kan vi bedre end mange andre rumme hinandens klagesange og lovsange. Vi kan forstå hinanden, både når vi taler om det tunge ved at have mistet, og når vi taler om det glædelige, vi oplevede sammen med vores kære.

I sorggruppen er der tavshedspligt, så alle frit kan sige, hvad der fylder. Fortroligheden gør, at vi kommer til at kende hinanden rigtig godt, og det betyder måske, at nogle knytter bånd, de fastholder efter sorggruppens ophør.

Vel mødt til gode samvær!

Tid: Tirsdage i ulige uger kl. 10.00-12.00. Vi mødes følgende 9 tirsdage: 26.2 — 12.3 — 26.3 — 9.4 —23.4 — 7.5 — 21.5 — 4.6 — 18.6

Sted: Bjerringbro Kirkecenter, Nørregade 33 B i Bjerringbro

Pris: Deltagelse er gratis

Gruppeledere: Diakonipræst Steen Andreassen og psykoterapeut Bente Fischer-Nielsen

Tilmelding og yderligere oplysninger ved henvendelse til: Steen Andreassen, 6080 4795, stean@km.dk


”Nu lever du den sidste del af jeres ægteskab, den del, hvor du har smerten ved at savne. Men det savn skal du påtage dig. Du bærer det for din mand. Det er din sidste kærlighedserklæring over for din mand, at du påtager dig livet uden ham, at du bærer sorgen og tager den på dig. Det blev så dig og ikke ham, som kom til at bære den del.”
Mikkel Vold

”Ensom glæde er kun halv glæde. Ensom sorg er dobbelt sorg.”
Grethe Heltberg

NYTÅRSAFTEN I HOULKÆR KIRKE

Traditionen tro fejrer vi nytårsaften i Houlkær kirke med fællesspisning, historie, sang, pakkespil og en kort gudstjeneste. Der plejer at være mellem 25-35 personer med og det er muligt at blive hentet og kørt hjem.

Deltagerskaren er en blandet flok, men primært velfungerende ældre, kærnefrivillige og psykiatriske patienter.

De, der kender huset – læs køkkenet – hjælper med det praktiske aftenen igennem.
Frivillige dækker bord og laver mad, og en frivillig spiller til fællessang. På den måde hjælper vi hinanden til at få en festlig og hyggelig nytårsaften.

Det koster i alt 60 kr. incl. et glas rød- eller hvidvin og sodavand ad libitum.

Tilmelding og yderligere oplysninger hos sognepræst Lotte Martin Jensen, 29 33 64 09, lomj@km.dk

Aftenen former sig sådan:

19.00 Velkomst med præsentation af program og menu. Vi synger en sang.
19.15 Forret
19.45 Hovedret
20.15 Vi rydder ud og hører herefter en lille historie læst eller fortalt
20.45 Dessert
21.15 Pakkespil
22.00 Kaffe
22.40 Vi begynder at rydde op og trække over mod kirkerummet
23.00-23.35 Gudstjeneste åben for alle.

LIVSFORTÆLLINGSGRUPPE FOR MÆND

Alle har en spændende livshistorie, der venter på at blive fortalt!

Vi mødes for at tale om vores erindringer fra gamle dage. Hvad ved vi om vores slægt? Hvad kan vi huske fra vores barndom? Hvem eller hvad påvirkede os mest, da vi var unge? Hvad har vi sat pris på i vort arbejdsliv? Hvilke begivenheder i familien har været mest betydningsfulde?

Hver gang, vi mødes, vil vi tale om en bestemt periode i vores liv. Når vi sammen fortæller om den samme tid, hjælper vi hinanden med at kalde en masse erindringer frem. Ved på denne måde at dele minder fra vores liv med hinanden kan vi pludselig se nogle røde tråde i vores liv. Mange oplever det som meget meningsfuldt og inspirerende at fortælle livshistorie i en gruppe.

Vi mødes 10-12 gange, indtil vi har fortalt om hele vores liv.

Gruppestørrelse: 5-8 mænd

Mødefrekvens: To timer hver anden uge

Sted: Diakonipræstens lokaler ved Houlkær Kirke

Pris:: Deltagelse er gratis

Tilmelding og yderligere oplysninger: Diakonipræst og sognepræst Steen Andreassen, 6080 4795, stean@km.dk

Vel mødt

Julehjælp

Du kan søge om julehjælp i det sogn, hvor du bor, hvis du bor i Søndre Sogn, Domsogn, Vestervang Sogn, Søndermark Sogn, Asmild Sogn, Tapdrup Sogn eller Houlkær Sogn, og hvis du lever op til de kriterier, som menighedsrådet har skitseret for tildeling.
Hvert sogn har sine kriterier for uddeling af julehjælp og sin ansøgningsprocedure.

Du kan ansøge om julehjælp ved at kontakte en af sognekirkens præster.

Kirkernes Sociale Arbejde hjælper sognene med at indsamle penge til julehjælpen, der i 2017 udgjorde 50.000 kroner og i 2018 udgjorde omkring 70.000 kroner.

 

AFLASTNINGSTJENESTEN

Kirkernes Sociale Arbejde har siden 2001 drevet en aflastningstjeneste for pårørende til demente, langvarigt syge eller døende hjemme. Det giver den pårørende mulighed for trygt at kunne koble af i nogle timer. De frivillige er modne og motiverede mennesker, især med en fortid i sundhedssektoren. Alle har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, som de måtte blive gjort bekendt med. Tilbudet er efter aftale – og op til 3 timer ad gangen, én gang om ugen.

Har du brug for aflastning, kan du kontakte een af vore koordinatorer: Kirsten Larsen, tlf.50926134 eller Bodil Knudsen, tlf. 20143319.  De kan også kontaktes for yderligere oplysninger

Aflastningstjenesten – pjece august 2018-1.

NETVÆRKSGRUPPER FOR UNGE

I en samtalegruppe er der typisk 6-8 deltagere mellem 12 og 23 år, der samles omkring et fælles tema, som kan være relateret til ensomhed, selvværd, netværk eller sorg. Du kan læse mere om temaerne i vores folder om netværkgrupper for unge.

Vi har to grupper. En for de 12 – 15 årige og en for de ca. 16 – 23 årige.

Vi begynder hver gang med en siden-sidst-runde, hvor vi fortæller, hvad der er sket siden sidste mødegang og hvad der fylder i vores liv lige nu. Siden-sidst-runden sætter dagsordenen for resten af mødet.

I sorggrupperne mødes vi to timer hver anden uge.  I de øvrige grupper er det hver anden uge fra kl. 17-20, fordi vi også laver mad og spiser sammen.

Et trygt sted at være 

For at skabe gode og trygge rammer omkring samtalegrupperne er såvel gruppeledere som deltagere underlagt tavshedspligt. Hvad der siges i gruppen, bliver i gruppen. Det er forpligtende at være med, hvorfor der er mødepligt hver gang.

To gruppeledere er ansvarlige for samtalegruppen. De er frivillige og uddannet af Kirkernes Sociale Arbejde. De sørger for trygge rammer for den gode samtale.

Kontakt 

Kunne du tænke dig at være med i en netværksgruppe, så kontakt frivillighedskoordinator Marianne Houmøller på tlf.: 50515263 eller kontakt.ksa@gmail.com.

Unge

SORGGRUPPE FOR UNGE

En sorggruppe er et sted, hvor du kan tale med andre som også har prøvet at miste. Her er plads til at tale om det der er svært og om alle minderne. Her er rum for både smil og tårer. I en sorggruppe er der også tavshedspligt, så du kan sige hvad du tænker og føler. Sorggruppen kan også være stedet for nye bekendtskaber, fordi du kommer til at tale med mennesker, som også er ved at finde ud af, hvordan de skal leve med deres sorg.

Alle unge mellem 15-25 år som har mistet og som bor i Viborg kan være med. Vi vil tilstræbe os at gruppen er på cirka 15 personer, og at vi følges ad i et forløb på syv gange. Derefter kan man stoppe eller følge med i et nyt forløb. Gruppen ledes af Trine Hostrup. Har du spørgsmål kan du ringe til hende på 4049 2808 eller skrive på thd@km.dk

“Sorgen forsvinder ikke, men du får lidt luft omkring dig, når du taler om det”
– sagt af en sorggruppedeltager

KONFIRMATIONSHJÆLP

Det kan for nogle familier være en økonomisk uoverskuelig begivenhed at fejre konfirmation. Derfor er det muligt at søge om økonomisk støtte hos Kirkernes Sociale Arbejde. Dette sker gennem den lokale præst.

Viborg Stift indsamlede for et par år siden konfirmationskjoler, som blev videregivet til en række genbrugsbutikker i stiftet, så kig ind i den lokale genbrugsbutik og se om du kan gøre et godt køb.

I Kirkernes Sociale Arbejde indsamler vi også brugte konfirmationskjoler til efterårets konfirmandcafé, hvor konfirmandpiger kan samles sammen med erfarne syersker for at designe og sy deres egen konfirmationskjole i genbrugsmaterialer.

Voksne

Kursusdage for nye TRIVSELSgruppeledere

Nu kan du få tre gratis kursusgange i august-september med inspirerende undervisning, øvelser og deling af praksiserfaringer. Efterfølgende er der mulighed at blive frivillig i en TRIVSELSgruppe, hvis du ønkser det.

En TRIVSELSgruppe er samtalegrupper for skølebørn. Grupperne er aldersopdelte og kan have forskellige temaer: Skilsmisse, sorg, selvværd mv. Hvis det er muligt afvikles de på skolen i skoletiden og med to gruppeledere, hvor den ene er ansat på skolen og den anden er frivillig eller ansat i kirken.

Kurset foregår i  Houlkær Kirke, Odshøjvej 7A, 8800 Viborg. Tilmelding senest 20/8 til kursusleder Steen Andreassen, stean@km.dk eller på tlf. 6080 4795. Alle kursusgange er incl aftensmad.

Program for de tre kursusaftner:

Torsdag d. 29/8 kl. 17-21:

Samtalegrupper som metode, rystesammenlege og icebreakers, empatitræning, under havet mødes alle øer, den indre og den ydre dialog, stilhedens betydning, “dåseåbnere” for den gode samtale om selvværd.

Onsdag d. 11/9 kl. 17-21:

“Dåseåbnere” for den gode samtale om skilsmisse, dobbeltlytning, 20 spørgsmål til to erfarne gruppeledere, sammenspisning, åbne eller lukkede grupper.

Tirsdag d. 24/9 kl. 17-21:

“Dåseåbnere” for den gode samtale om sorg, forældreinddragelse, de fysiske rammer, visitation, gruppesammensætning og grupperegler, teamsamarbejde og forventningsafstemning, netværk og supervision.

TRIVSELSGRUPPER FOR BØRN

En trivselsgruppe er for dig, der har skilte forældre, har mistet en far eller mor eller som på anden vis oplever, at det er svært at være dig. I gruppen kan du tale med jævnaldrende om dine tanker og følelser og blive klogere på, hvordan du kan få et gladere og bedre liv. Der er ca. 7 andre børn med i gruppen og sammen vil I lytte, hygge, samtale, lege og lave øvelser.

Grupperne mødes på din skole i skoletiden og har to gruppeledere, hvor den ene er en lærer eller pædagog fra skolen. I skal mødes minimum 10 gange og det er gratis at være med.

TRIVSELSgrupperne er ikke terapi. Gruppelederne skaber et trygt og fortroligt samtaleforum, hvor børnene, som eksperter på deres eget liv, deler deres ekspertise med hinanden. Det hjælper dem til at blive bevidste om deres situation og handlemuligheder, så de bedre kan mærke sig selv og deres selvværd styrkes.

Når børn trives i skolen, klarer de sig bedre både fagligt og socialt. Hvis der er oplevelser, bekymringer og svære følelser, der tager hele opmærksomheden, er det svært at samle sig om undervisningen. Derfor tilbyder vi TRIVSELSgrupper, hvor børn får et fortroligt rum, hvor de kan dele tanker, spejle sig i de andres situation, udveksle erfaringer og hjælpe hinanden med at sondre mellem, hvad de kan gøre noget ved og hvad de skal acceptere at leve med.

Børn

SORGGRUPPER FOR BØRN

Har du mistet din far eller mor, og er du mellem 8 og 12 år, er du velkommen i vores børne-sorggruppe.

Gruppen mødes hver anden torsdag kl. 16.00-17.30 i et hyggeligt grupperum ved Houlkær Kirke, Odshøjvej 7 B i Viborg.

Vi vil snakke om din fars/mors død, om sorg og savn, om hvordan du har haft det siden. Det kan være, du også kan opleve vrede eller angst, eller det kan være du har særlige drømme eller måske har svært ved at sove om aftenen.

I sorggruppen kan du fortælle alt det, der fylder i dit hoved – og her vil du møde andre børn, der forstår dig. Når du fortæller noget om dig selv, vil du opleve, at de andre kan genkende det. På den måde kan du hjælpe de andre, og de kan hjælpe dig, så I alle igen kan blive glade.

Vi vil snakke, og der vil hver gang være nogle lege eller øvelser, som sætter snakken i gang, og som tit også får os til at grine. At gå i sorggruppe bliver på den måde en blanding af alvor og sjov.

Det er gratis at deltage — og der vil hver gang blive serveret lidt sødt eller sundt.

Tilmelding og yderligere oplysninger: Steen Andreassen, 6080 4795, stean@km.dk

Børn, der ikke er mellem 8 og 12 år, kan skrive sig op til andre sorggrupper. Unge fra 15 år kan henvende sig til ungdomspræst Trine Hostrup Dahl (40492808), der kører sorggrupper for unge.

Gruppeledere: Ketty Gravesen og Steen Andreassen

SAMTALEGRUPPE FOR BØRN MED SYGE FORÆLDRE

Vi tilbyder en samtalegruppe for børn, der har det til fælles, at de har en mor eller far med en livstruende sygdom. I samtalegruppen er der plads til ca. 8 børn og to gruppeledere. Vi mødes ca. 10 gange, og vi vil bestræbe os på at finde en eftermiddag, som passer alle.

I samtalegruppen vil du møde andre børn, der er i en lignende livssituation som dig. Her kan du fortælle alt det, der fylder i dit hoved og mærkes i din krop – og her vil du møde andre børn, der forstår dig. Når du fortæller noget om dig selv, vil du opleve, at de andre kan genkende det meste. På den måde kan du hjælpe de andre, og de kan hjælpe dig.

Vi vil mødes i et hyggeligt grupperum ved Houlkær Kirke, Odshøjvej 7 B i Viborg. Det er gratis at deltage, og der vil hver gang blive serveret lidt sødt eller sundt.

Tilmelding, aftale om forsamtale og yderligere oplysninger: Steen Andreassen, 6080 4795, stean@km.dk

Børnegruppe