Forfatterarkiv: Elise

Madspildsprojekt

Vi starter vores madspildsprojekt op i Houlkær torsdag den 28. oktober 2021.

Hvert år smides mere end 700.000 tons mad ud i Danmark. Det vil vi gerne gøre noget ved. Derfor starter vi et madspildsprojekt op.

Det er projekt “Vær med – sammen hvor vi bor” og Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg, som står bag projektet.

Hver torsdag fra den 28.oktober vil frivillige køre rundt til butikker i Viborg og indsamle overskudsmadvarer. Maden pakker de frivillige så i poser, og det bliver muligt at komme forbi madspildslokalet ved Odshøjvej 76 omkring kl. 16.30 om torsdagen og hente en pose.

Hvis du vil være frivillig i madspildsprojektet, eller hvis du vil høre mere, så kontakt frivillighedskoordinator Marianne Houmøller på 50 51 52 63 eller på kontakt.ksa@gmail.com

Bliv frivillig på vores sommerlejr

Hvert år afholder Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg en sommerlejr for udsatte familier.

Årets sommerlejr finder sted på Kjelsølejren i uge 30.

Vi har brug for nogle seje frivillige som vil bruge lidt af deres sommerferie på at skabe gode rammer og sjove aktiviteter, samt nogle gode frivillige som vil lave lækker mad.

Du kan læse mere om de forskellige frivillige vi leder efter her:

Bliv frivillig på sommerlejren 

Bliv frivillig køkkenleder

Bliv frivillig køkkentante

Kontakt frivillighedskoordinator Marianne Houmøller, hvis du vil være frivillig, eller gerne vil vide mere. E-mail: kontakt.ksa@gmail.com, tlf. 50 51 52 63

Kursusdag for sorgkorpset

Vi afholder sorgkorpskursus torsdag d. 3. juni 2021 kl. 17.00 – 21.00

Kurset er for mennesker, der har mistet og gerne vil hjælpe andre der har mistet. På kurset får man introduktion til sorgkorpset, introduktion til at afholde sorgsamtaler og træning i samtaleøvelser.

Hvis du efter kurset ønsker at være frivillig i sorgkorpset, kontakter du frivillighedskoordinator Marianne Houmøller på 50 51 52 63 eller kontakt.ksa@gmail.com for en opfølgende samtale.

Du kan læse mere om kurset her

Vær med – Sammen hvor vi bor

 

Vær med – Sammen hvor vi bor                                                                

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet indgik den 6. november 2020 en aftale om akut indsats mod ensomhed og isolation gennem en lang vinter for de mest udsatte grupper i samfundet. Som en del af denne aftale har BL – Danmarks Almene Boliger modtaget et tilskud på 15 mio. kr.

BL’s medlemmer har kunnet ansøge om midler til projektet, der på forskellig vis bekæmper ensomhed og mistrivsel blandt beboere i de almene boligområder.

Puljens formål er at støtte lokale indsatser mod ensomhed og selvisolation i de almene boligområder og understøtte børn, unge, voksne og ældres deltagelse i fællesskaber. Indsatserne skal ske i samarbejde med det lokale forenings- og kulturliv. Midlerne skal anvendes i 2021.

På baggrund af ovenstående satte Boligselskabernes Fællessekretariat og Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg sig sammen i februar måned og fik i samarbejde lavet en ansøgning til BL med titlen VÆR MEDSammen hvor vi bor, og den 9. marts modtog vi et bevillingsbrev fra BL.

VÆR MED – Sammen hvor vi bor er et  projekt tiltænkt   beboere i 3 almene boligområder, der grundet Corona har oplevet ensomhed og isolation igennem det sidste år, og som vil have lyst til  indgå i fællesskaber, som bygger på fælles  interesser, og hvor man som frivillige og som beboere  kan medvirke til at booste de gode fælleskaber.  Projektet bidrager med en ugentlig aktiv dag i tre boligområder i Viborg med henblik på at skabe liv og glæde i områderne. Aktiviteterne vil have 3 temaer: Mad og miljø, Kultur og kreativitet samt Aktivt udeliv.

VÆR MED – Sammen hvor vi bor har ansat Cecilie Holtze Jacobsen som projektmedarbejder. Cecilie er 29 år, og har en professions bachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation, og har en bred vifte af erfaring indenfor frivilligt, socialt og diakonalt arbejde. I samarbejdet omkring VÆR MED – Sammen hvor vi bor indgår de 3 sogne under Viborg Domprovsti: Houlkær, Søndermark og Vestervang, ligesom de ansatte under Boligselskabernes Fællessekretariat naturligt tænkes ind som bidragende til projektet.

Vores arbejde

Kirkernes Sociale Arbejde har til formål at støtte og hjælpe udsatte og sårbare mennesker i alle aldersgrupper i Viborg Kommune.

Du kan læse mere om vores forskellige arbejdsgrene på hjemmesiden og i denne folder.

Ny barselsvikar

Barselsvikar for frivillighedskoordinatoren

Jeg hedder Marianne, jeg er 30 år og uddannet antropolog.
Jeg har tidligere arbejdet med frivillige ved en dansk kirke i udlandet, på et hostel drevet af frivillige og i en frivillig børne- og ungdomsorganisation.

Jeg har selv været frivillig i mange forskellige sammenhænge. Jeg har arbejdet i en genbrugsbutik, jeg har delt overskudsmad ud til udsatte, jeg har planlagt weekendlejre,  arrangeret børneaktiviteter på campingpladser og meget mere.

Når jeg ikke arbejder eller laver frivilligt arbejde kan man finde mig med fuld gang i strikkepindene, i gang med at synge i kor, i færd med at bage eller på gåtur ude i den smukke natur.

Jeg glæder mig til at bidrage til Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg og være medskaber af gode fællesskaber og oplevelser for alle.

Kontakt mig endelig på kontakt.ksa@gmail.com eller på 50 51 52 63 hvis du har spørgsmål, gerne vil være frivillig eller vil deltage i et af vores tilbud.

Walk and talk – tal fortroligt med en fremmed

Hvis du er ung og har brug for én at tale med under nedlukningen, så tilbyder vi Walk and talk med en voksen som er god til at lytte.

Kontakt frivillighedskoordinator Marianne Houmøller på tlf. 50 51 52 63 eller på mail: kontakt.ksa@gmail.com

Jul i Fællesskab 2020

Jul i Fællesskab er for alle, som ønsker at fejre juleaften sammen med andre.

Den 24. december holder vi juleaften sammen i hyggelige lokaler centralt i Viborg. Kl. 18.00 er der traditionel dansk julemiddag med risalamande og mandelgaver. Derefter tændes juletræet og juleevangeliet læses. Der uddeles julegaver, serveres kaffe og som afslutning på aftenen får alle en godtepose med hjem kl. 22.00.

Sted: Vestervang Kirke, Rughavevej 6, 8800 Viborg

Det er gratis at deltage

Der kan efter aftale tilbydes kørsel til og fra arrangementet.

 

Kontakt vores koordinator for tilmelding og yderligere oplysninger på tlf.: 50 51 52 63 eller e-mail kontakt.ksa@gmail.com

Tilmeldingsfrist: Gerne inden 15. december 2020

Sorgkorps

Sorgkorps

Når vi mister en af vores nærmeste, fylder sorgen ofte så meget, at vi ikke kan rumme andres sorg og derfor ikke er klar til at være med i en evt. sorggruppe. I denne situation kan man i stedet have glæde af at møde et menneske, der har haft et lignende tab. På denne måde er sorgkorpset tænkt som en win-win-situation for to, der har det til fælles, at de begge har mistet.

Sorgkorpset består af frivillige mænd og kvinder i alle aldre, der alle har oplevet et tab. De frivillige tilbyder en-til-en-samtaler med pårørende, som netop har mistet. Når du henvender dig til vores koordinator, vil du efterfølgende blive matchet med en frivillig fra sorgkorpset, som har haft et lignende tab, og du tilbydes 1-2 samtaler med den frivillige.

Samtalerne foregår i Kirkernes Sociale Arbejdes lokaler på Odshøjvej 7B i Viborg eller hos dig, alt efter hvad du foretrækker.

 

Kunne du tænke dig at være en del af sorgkorpset?

I korpset efterlyser vi unge og voksne i alle aldre, der har mistet på forskellig vis. Det kunne fx være:

 • Seniorer, der har mistet deres ægtefælle
 • Forældre, der midt i livet har mistet deres ægtefælle
 • Unge, der har mistet en af sine nærmeste
 • Pårørende til unge eller voksne, der har taget sit eget liv

For at blive optaget i sorgkorpset skal man deltage i kursus og til en opfølgende samtale hos vores koordinator.

Kontakt

For tilmelding og yderligere spørgsmål, kontakt koordinator Marianne Houmøller på tlf.: 50 51 52 63 eller e-mail: kontakt.ksa@gmail.com

KURSUSDAG OM SORGKORPS I VIBORG STIFT

Hvorfor et sorgkorps?
Når vi mister en af vores nærmeste, kan det for nogle være en hjælp at møde et menneske, der har stået i en lignende situation. Derfor efterlyser vi:

 •  mænd og kvinder, der som seniorer har mistet deres ægtefælle
 • forældre, der midt i livet har mistet deres ægtefælle
 • unge, der har mistet en af sine nærmeste
 • pårørende, hvis nærmeste har taget sit eget liv

Som del af sorgkorpset bliver man bedt om at mødes med en efterladt en eller to gange. Her lytter man til den sørgende, og i det omfang, det er passende, inddrager man sine egne erfaringer.
Det er tanken, at præster, læger og kommunalt ansatte, der møder efterladte, kan henvise til sorgkorpset.
Kursusdagen er bygget op med input i form af foredrag, samtaleøvelser og en fælles brainstorming omkring udviklingen af sorgkorpset i praksis.
Kursusdagen er uforpligtende. Hvis man efter kursusdagen er interesseret i at blive del af sorgkorpset, aftales en opfølgende samtale.

Program:
09.30 Rundstykker og introduktion til dagen
10.00 Sygehuspræst Trine Kofoed: Den gode samtale med et menneske i sorg
12.00 Frokost
12.30 Lars Ehlers mistede sin søn efter lang tids sygdom, og Hanne Krarup mistede sin mand efter mange års ægteskab. De fortæller om deres sorg, og vi øver os i at sætte os i deres sted.
14.00 Fælles drøftelse om, hvordan vi etablerer et sorgkorps i Viborg Stift

Tid: Lørdag den 5. september 2020 kl. 9.30-15.00
Sted: Søndermarkskirken, Koldingvej 79, 8800 Viborg
Pris: Det er gratis at deltage
Tilmelding og yderligere oplysninger: Stiftspræst for diakoni Steen Andreassen kontaktes på tlf. 60 80 47 95 eller e-mail stean@km.dk

SORG- OG LIVSMODSGRUPPER

Når vi mister en af vores nærmeste, bliver der tomt omkring os. Vores kærlighed bliver hjemløs. Vi skal nu leve med sorgen og savnet, og vi skal finde ud af, hvordan vores liv igen kan give mening. Det ansvar kan vi ikke kaste over på andre – det må vi selv tage på os. Mange, der mister, har stor glæde af at deltage i en sorggruppe eller en livsmodsgruppe. Her kan vi dele sorgen og glæden med hinanden, og her møder vi andre, der kan forstå, at vi er kede af det, og som kan rumme, at vi græder og giver udtryk for svære følelser og tunge tanker. Mange gruppedeltagere oplever også, at der bliver mere og mere plads til smilet, latteren og de mange gode minder, jo flere gange vi samles.

Ved forskellige kirker i Viborg Kommune er der tilbud om sorggrupper for børn, unge og voksne og livsmodsgrupper for voksne.

I vores nye folder præsenteres de forskellige grupper, hvor og hvornår de mødes, og hvem der leder grupperne. Nogle grupper er lukkede grupper, hvor de samme deltagere er med de 8-10 gange, gruppen mødes. Andre grupper er åbne grupper med løbende optag, og hvor deltagerne stopper, efterhånden som de er ”flyveklare”.
Alle grupper er afhængige af, at alt, hvad der siges i grupperne, forbliver mellem gruppedeltagerne og ikke deles med andre.
Det er gratis at deltage i alle grupper.

Du kan læse mere om vores sorggrupper og livsmodsgrupper i vores folder.

KARLEKAMMERET- ET FÆLLESSKAB FOR MÆND

Vi er fem mænd, der ønsker at samle mange flere mænd til et her(re)ligt fællesskab den første onsdag formiddag hver måned. Vi mødes omkring emner og aktiviteter, der interesserer os som mænd, og der bliver også tid til uformelt at vende verdenssituationen siden sidst. Vi mødes til morgenkaffe og hyggeligt samvær kl. 10.00. Derefter vil der være et oplæg, en udflugt, sang og musik, et besøg til en institution eller virksomhed eller noget helt femte. Hvert Karlekammer slutter kl. 12.00.
Morgenkaffen er gratis. I forbindelse med udflugter og entréer kan der blive egenbetaling.
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg står for Karlekammeret. Formiddagene afvikles i sognegården ved Houlkær Kirke, Odshøjvej 7 A, 8800 Viborg.

Programmet for efteråret 2021 findes her

For yderligere oplysninger kontakt Svend Erik Jørgensen, 24 24 09 13 / svenderik33@gmail.com

 

 

BLIV FRIVILLIG PÅ SOMMERLEJREN 2020

For mange børn i Danmark er sommerferien hverken forbundet med rejser, udflugter eller oplevelser. Derfor tilbyder vi sommerlejr i uge 29 for familier, der ikke selv har råd eller overskud til at tage på ferie.

OM SOMMERLEJREN

Lejren er fra mandag til fredag i uge 29 og afholdes i samarbejde med Ønskeland – et feriehus i nærheden af Brovst. Stedet byder på masser af indendørs- og udendørsaktiviteter med bl.a. svømmehal, fitnesscenter, billard, bordtennis og beachvolley, som skaber de bedste rammer for en aktiv familielejr.

DE FRIVILLIGES OPGAVER

Som frivillig på sommerlejren er du med til at skabe gode ferieoplevelser for udsatte børnefamilier. Der er planlagt en lang række aktiviteter for ugen. Vi skal bl.a. på skovtur, lave sjove konkurrencer, kreative værksteder, klatre i træer, spille golf, i svømmehal og lave lejrbål. Som frivillig deltager du aktivt i aktiviteterne sammen med børnene og deres forældre

SOM FRIVILLIG SKAL DU HAVE LYST TIL AT:

 • Skabe gode ferieoplevelser og relationer til familierne
 • Deltage i enkelte møder forud for lejren, hvor aktiviteterne planlægges, og hvor du får mulighed for at sætte dit præg på aktiviteter for børn og forældre
 • Være med på sommerlejren fra mandag til fredag i uge 29. Hvis du har børn, er de velkomne til at være med på lejren

VI TILBYDER:

 • Muligheden for at gøre en forskel ved at give udsatte familier en uforglemmelig ferieuge med masser af sjove aktiviteter, nærvær og nye venskaber
 • Du får arbejdserfaringer med børn og familier, som styrker dit CV
 • Du bliver inviteret til faglige og sociale arrangementer i foreningen og får et stærkt socialt og fagligt netværk

Du kan læse vores opslag her: Bliv frivillig på sommerlejren 2020

INDKØBSORDNING

FOR CORONA-RAMTE I VIBORG KOMMUNE

Har du brug for at få leveret mad eller medicin ved din dør, så ring eller send en mail til Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg:

 • Ring på 50 51 52 63 og fortæl, hvilke varer du har brug for eller
 • Send en mail til kontakt.ksa@gmail.com og skriv din indkøbsliste (varer og antal)

Varerne kommer som udgangspunkt fra Meny i Sct. Mathias Centret i Viborg. Alle dagligvarer, som butikken fører, kan bestilles. Meny tilbyder også 5 x aftens-mad for 200 kr. Se menuerne nedenfor.

Bor du i Viborg by, bliver varerne sandsynligvis leveret af en af Menys medarbejdere. Hvis varerne bestilles inden kl. 12.00, leveres de samme eftermiddag. Bestilles varerne efter kl. 12.00, leveres de dagen efter.

Bor du uden for Viborg, bliver varerne leveret af en frivillig. Varerne leveres så vidt muligt samme dag.

Menuerne fra Meny betales via MobilePay ved leveringen og på behørig afstand. Levering er gratis i uge 12 og 13 ved varekøb for minimum 200 kr.
Hvis dine varer leveres af en frivillig, betales også via MobilePay og på behørig afstand. Hvis du ikke har MobilePay, kan anden afregning aftales ved bestillingen. Levering er gratis.
Alle varer pakkes af Menys medarbejdere, så færrest mulige kommer ind i butikken.
Har du spørgsmål, så ring til undertegnede.
Hvis du som frivillig vil hjælpe med levering af mad og apoteksvarer, så kontakt undertegnede.

LÆS MERE HER: Levering af mad og apoteksvarer under coronaepidemien.

NYE SORGGRUPPER FOR VOKSNE 2020

Når vi mister en af vores nærmeste, bliver der tomt omkring os. Vores kærlighed bliver hjemløs. Vi skal nu leve med sorgen og savnet, og vi skal finde ud af, hvordan vores liv igen kan give mening. Det ansvar kan vi ikke kaste over på andre – det må vi selv tage på os.

Mange, der mister, har stor glæde af at deltage i en sorg-gruppe. Her kan vi dele sorgen og glæden med hinanden, og her møder vi andre, der kan forstå, at vi er kede af det, og som kan rumme, at vi græder og giver udtryk for svære følelser og tunge tanker. Mange sorggruppedeltagere op-lever også, at der bliver mere og mere plads til smilet, latteren og de mange gode minder, jo flere gange vi samles.

To nye sorggrupper begynder efter påske. Begge grupper har plads til otte deltagere, og begge grupper ledes af to gruppeledere. Den ene sorggruppe afvikles i Vestervang Kirke og den anden i Bjerringbro Kirke. Begge grupper mødes to timer hver anden uge. Man skal tilmelde sig på forhånd for at kunne deltage (se link nederst på siden).

Hver mødegang bliver der en siden-sidst-runde, hvor alle får mulighed for at komme til orde. Siden-sidst-runden sætter dagsordenen for resten af mødegangen, med mindre man på forhånd har aftalt et særligt tema. Hver gang vil der også blive serveret kaffe/te. Det er gratis at deltage. Både mænd og kvinder er velkomne.
Der er tavshedspligt i grupperne, og grupperne lever af, at alle kan både lytte og tale.

Du kan læse mere og tilmelde dig en sorggruppe her.

BØRNEFØDSELSDAGSFONDEN

Elsker du at lege og være kreativ sammen med børn – og vil du bruge lidt af din fritid til gavn for udsatte familier? 

Bliv frivillig i vores Børnefødselsdagsfond og gør en forskel!

Der er børn i Viborg, der ikke har mulighed for at invitere venner eller klassekammerater til børnefødselsdag. Derfor tilbyder Børnefødselsdagsfonden at hjælpe med at arrangere og afholde børnefødselsdag med boller, kage, saftevand og sjove aktiviteter.

Om Børnefødselsdagsfonden

Børnefødselsdagsfonden er et nyt projekt, som igangsættes i Sydbyen i Viborg. Derfor søger vi frivillige, der har lyst til at give børn og deres familie en god oplevelse med at holde børnefødselsdag.

De frivilliges opgaver

Du bliver en del af en gruppe engagerede frivillige, som sammen planlægger og afholder en børnefødselsdag, som foregår et par timer en eftermiddag. Til fødselsdagen har du ansvar for nogle af de planlagte lege og deltager i aktiviteter med børnene – det kunne være en skattejagt, fodboldturnering eller en kagepyntnings-dyst.

Som frivillig skal du have lyst til at:

 • Være med til at skabe en rigtig god fødselsdagsfest for barnet og gæsterne
 • Deltage i enkelte møder, hvor aktiviteterne planlægges, og hvor du får mulighed for at sætte dit præg på aktiviteterne
 • Hjælpe til med praktiske opgaver fx indkøb af kage, boller og saftevand

Vi tilbyder:

 • Muligheden for at gøre en forskel for børn og familier, som måske aldrig har prøvet at holde en børnefødselsdag
 • Du får arbejdserfaringer med børn og familier, som styrker dit CV
 • Du bliver inviteret til faglige og sociale arrangementer i foreningen og får et stærkt socialt og fagligt netværk

Kunne du tænke dig at høre mere, så kontakt frivillighedskoordinator Marianne Houmøller
Tlf: 50 51 52 63 eller mail: kontakt.ksa@gmail.com

Vi glæder os til at høre fra dig!

 

SENIORFOLDER 2019/2020

Har du læst vores nye folder for seniorer?
Vi har samlet alle vores tilbud til seniorer om fællesskab og frivilligt engagement i Viborg Kommune.

 

AFTENSANG MED SANGE FRA TAIZÉ

På en række onsdage indbyder vi til aftensang i Vestervang Kirke. Kirken vil være smukt oplyst af stearinlys, og man bliver mødt af klassisk guitarmusik ved Peter Uldahl. Musikken og stilheden vil fylde meget. Der vil være korte bibellæsninger, bøn og sange fra Taizé. Der er mulighed for at tænde lys, og hver gang slutter vi med en aftensalme fra vores danske salmebog.

Taizé er et kristent økumenisk klosterfællesskab i Frankrig, grundlagt af Broder Roger i 1940 for at skabe forsoning i verden. Det særlige ved sangene herfra er, at det er enkle vers, som synges igen og igen. De kan synges på flere sprog. Derfor vil disse aftensange også være en god mulighed for mennesker i Viborg, der ikke er så gode til dansk. Der vil ligge et ark, hvor aftenens læsninger er oversat til engelsk. Og musikken og stilheden behøver ingen oversættelse!

Aftenen slutter, som den begyndte, med guitarmusik. Så man kan både glide ind i aftenen og slutte den af efter tid og behov.

Tidsrammen: Ca. kl. 19.40 til 20.45.

Datoer for 2019 og 2020: 4. december, 22. januar, 19. februar, 4. marts, 1. april og 29. april.

MORGENVANDRING 2020

“Tab for alt ikke lysten til at gå: Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til. Og går fra enhver sygdom; Jeg har gået mig mine bedste tanker til. Og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den” – ”Når man således bliver ved med at gå, så går det nok” (Søren Kierkegaard).

Den erfaring, som Søren Kierkegaard her har gjort sig, er der mange, der kan nikke genkendende til. Det er godt at gå – både for legeme og sjæl. Du indbydes hermed til at være med i en gå-gruppe.

Vi vil lægge ud med en række morgenvandringer rundt om Søndre Sø på fredage kl. 7.45-9.00 i ulige uger. Ruten er på 5,6 km. Vi vil kombinere vandringen og den friske morgenluft med en salme og et par gode ord at gå på.

Undervejs vil der både være mulighed for stilhed og for at tale sammen. Vi mødes på gangstien lige neden for Viborg Kunsthal/Golfhotellet. Vi går uanset vejret. Bliver det styrtregn, går vi dog hjem til mig privat og synger morgensangen der!

Du kan tilmelde dig til Karen Stubkjær (kjns@km.dk eller mobil 2130 3840) eller bare møde op.

Vi springer uge 49, 51 og 1 over – og er så klar igen i uge 3 (d. 17. januar) .

Vel mødt
Karen Stubkjær

GØR EN FORSKEL SOM FRIVILLIG I UNGEKORPSET

Vil du gøre en forskel?

Så bliv frivillig i vores Ungekorps, hvor du kan engagere dig i:

 • Børnefødselsdagsfond
 • Sommerlejr
 • Landsindsamling
 • Søndagsaktiviteter for familier på Ellekonebakken
 • Varmestue

10 GODE GRUNDE TIL AT BLIVE FRIVILLIG:

 1. Du gør en forskel for andre mennesker
 2. Du bliver en del af et fællesskab med andre unge
 3. Du får arbejdserfaringer, som styrker dit CV, når du skal søge dit første job
 4. Du får masser af gode oplevelser
 5. Du møder nye mennesker
 6. Du udvider dit netværk
 7. Måske får du nye venskaber?
 8. Du får mulighed for at sætte dig eget præg
 9. Du kommer til at samarbejde med andre engagerede unge
 10. Du bliver en del af et frivilligt netværk, som mødes til sociale og faglige arrangementer!

Kontakt frivillighedskoordinator Marianne Houmøller på tlf. 50 51 52 63 eller mail: kontakt.ksa@gmail.com for yderligere oplysninger.

VÅGETJENESTEN

Vågetjenesten har et korps af 25 aktive frivillige, der tilbyder at våge hos døende på plejecentrene og i private hjem, hvor de er til stede og giver omsorg og nærvær i de sidste timer af den døendes liv.

Som frivillig har du vagter 3-4 timer pr. gang, og vagterne ligger oftest i aften- og nattetimerne. Du binder dig ikke til et bestemt antal vagter, men du vil blive ringet op og kan træde til, når du kan.

Det er ikke et krav eller en forventning, at du har en baggrund inden for pleje- eller hospitalssektoren. Du skal blot have lysten til at gøre en forskel for et andet menneske.

Som ny frivillig kommer du til en samtale, hvor vores koordinatorer vil fortælle mere om Vågetjenesten, og hvor du får lejlighed til at fortælle om dig selv.

Kunne du tænke dig at blive frivillig, eller vil du høre mere om, hvad det vil sige at være frivillig i Vågetjenesten, så kontakt frivillighedskoordinator Marianne Houmøller.

Du kan læse mere i vores folder om Vågetjenesten.

Jul i Fællesskab 2019

Ønsker du at fejre jul sammen med andre, så tilmeld dig ”Jul i Fællesskab”.

Den 24. december holder vi juleaften sammen i hyggelige lokaler centralt i Viborg.

Klokken 18 er der traditionel dansk julemiddag med risalamande og mandelgaver.

Derefter tændes juletræet, juleevangeliet læses og der synges julesalmer og danses omkring juletræet. Der uddeles julegaver, serveres kaffe og som afslutning på aftenen får alle en godtepose med hjem klokken 22.

Sted: Sct. Margrethes Gård, Gl. Randersvej 4, 8800 Viborg

Pris: 50 kr.

Tilmelding og yderligere oplysninger: Ring på 28 30 28 66,
send e-mail til elise@kirkernessocialearbejde.dk eller send brev til Odshøjvej 7B, 8800 Viborg. Eller brug formularen nedenfor.

Tilmeldingsfrist: Gerne inden 15. december 2019.

  Tilmelding til juleaften, 24. december 2019.
  BEMÆRK: Du er ikke endeligt tilmeldt, før du hører fra os!

  DIAKONIDAGE FOR KONFIRMANDER

  Diakonidage er for et konfirmandhold og holdets præst. Det er muligt at sammensætte et program, der varer enten en dag eller to dage. Diakonidage med overnatning foregår i Pilgrimshuset ved siden af Viborg Domkirke.

  Formålet med Diakonidagene er, at konfirmanderne lever sig ind i andre menneskers livsvilkår (empatitræning) og får et konkret indblik i kirkens omsorgsarbejde (diakonikundskab).

  Der kan vælges mellem forskellige programpunkter:

  • Via Dolorosa med levende mennesker. Konfirmanderne møder 3-5 mennesker, der kender til smerte i en eller anden forstand. Vi har opbygget et “Menneskebibliotek” med omkring 20 personer, der er eller har været udfordret pga. psykisk sygdom, alkohol, kronisk sygdom, handicap, flygtningefortid osv. Konfirmandholdet bevæger sig rundt i Viborg og møder forskellige steder mennesker, der fortæller deres egen historie og besvarer konfirmandernes spørgsmål. Varighed: 45 minutter pr. besøg og 15 minutters vandring til næste besøg.
  • Poverty walk, hvor et menneske, der kender til et liv i misbrug og kriminalitet, fortæller om livet på gaden ved at vise, hvor de udsatte holder til om dagen og om natten. Varighed: 60 minutter.
  • Historisk diakonivandring, hvor historisk kyndig guide fortæller om kirkens diakoni i Viborg fra gammel tid og op til i dag. Gråbrødrenes, domkirkens og menighedsplejens historie indgår. Varighed: 45 minutter.
  • Samaritanerløb, hvor der arbejdes med lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Varighed: 60 minutter.
  • Møde med arresthuspræsten. Varighed: 45 minutter.
  • “Magtesløshedens styrke” ved stiftspræsten for diakoni. Varighed: 75 minutter.
  • Via Dolorosa i den katolske kirke. Varighed: 45 minutter.
  • Pilgrimsvandring rundt om Søndre Sø. Varighed: 90 minutter.
  • Morgensang i Gråbrødre Klosterkirke.
  • Aftensang i krypten i Domkirken.

   

  Programmet sammensættes i samarbejde med arrangørerne.

  Praktiske oplysninger

  • Programmet egner sig kun til et hold konfirmander ad gangen.
  • I forbindelse med overnatning i Pilgrimshuset opfordrer vi til, at der er mindst to voksne til stede. Der er køjesenge til 22 – ved større klasser må nogle sove på luftmadrasser.
  • Overnatning i Pilgrimshuset koster 500 kr. uanset deltagerantallet.
  • Det øvrige program er gratis.
  • Forplejning er dog for egen regning. Er der tale om et dagsprogram, kan konfirmanderne selv medbringe madpakker. Er der tale om overnatning, kan I selv lave mad i Pilgrimshuset, som pilgrimmene gør det i sommermånederne.
  • Tilmelding og yderligere oplysninger hos stiftspræsten for diakoni i Viborg Stift Steen Andreassen, tlf.: 60 80 47 95, stean@km.dk

   

  Orienteringsmøde om Vågetjenesten

  For alle der har lyst til at blive frivillig eller høre mere om Vågetjenesten i Viborg. Den 30. oktober 2019 kl. 14.30 i mødelokalet i Houlkær Kirke.

  Vågetjenesten i Viborg tilbyder at våge ved døende, da ingen mod deres vilje behøver at dø alene.

  Læs mere her