Kategoriarkiv: Aktuelt

Aktuelle emner og faste ting, som vises på forsiden

Madspildsprojekt

Vi starter vores madspildsprojekt op i Houlkær torsdag den 28. oktober 2021.

Hvert år smides mere end 700.000 tons mad ud i Danmark. Det vil vi gerne gøre noget ved. Derfor starter vi et madspildsprojekt op.

Det er projekt “Vær med – sammen hvor vi bor” og Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg, som står bag projektet.

Hver torsdag fra den 28.oktober vil frivillige køre rundt til butikker i Viborg og indsamle overskudsmadvarer. Maden pakker de frivillige så i poser, og det bliver muligt at komme forbi madspildslokalet ved Odshøjvej 76 omkring kl. 16.30 om torsdagen og hente en pose.

Hvis du vil være frivillig i madspildsprojektet, eller hvis du vil høre mere, så kontakt frivillighedskoordinator Marianne Houmøller på 50 51 52 63 eller på kontakt.ksa@gmail.com

Bliv frivillig på vores sommerlejr

Hvert år afholder Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg en sommerlejr for udsatte familier.

Årets sommerlejr finder sted på Kjelsølejren i uge 30.

Vi har brug for nogle seje frivillige som vil bruge lidt af deres sommerferie på at skabe gode rammer og sjove aktiviteter, samt nogle gode frivillige som vil lave lækker mad.

Du kan læse mere om de forskellige frivillige vi leder efter her:

Bliv frivillig på sommerlejren 

Bliv frivillig køkkenleder

Bliv frivillig køkkentante

Kontakt frivillighedskoordinator Marianne Houmøller, hvis du vil være frivillig, eller gerne vil vide mere. E-mail: kontakt.ksa@gmail.com, tlf. 50 51 52 63

Vær med – Sammen hvor vi bor

 

Vær med – Sammen hvor vi bor                                                                

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet indgik den 6. november 2020 en aftale om akut indsats mod ensomhed og isolation gennem en lang vinter for de mest udsatte grupper i samfundet. Som en del af denne aftale har BL – Danmarks Almene Boliger modtaget et tilskud på 15 mio. kr.

BL’s medlemmer har kunnet ansøge om midler til projektet, der på forskellig vis bekæmper ensomhed og mistrivsel blandt beboere i de almene boligområder.

Puljens formål er at støtte lokale indsatser mod ensomhed og selvisolation i de almene boligområder og understøtte børn, unge, voksne og ældres deltagelse i fællesskaber. Indsatserne skal ske i samarbejde med det lokale forenings- og kulturliv. Midlerne skal anvendes i 2021.

På baggrund af ovenstående satte Boligselskabernes Fællessekretariat og Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg sig sammen i februar måned og fik i samarbejde lavet en ansøgning til BL med titlen VÆR MEDSammen hvor vi bor, og den 9. marts modtog vi et bevillingsbrev fra BL.

VÆR MED – Sammen hvor vi bor er et  projekt tiltænkt   beboere i 3 almene boligområder, der grundet Corona har oplevet ensomhed og isolation igennem det sidste år, og som vil have lyst til  indgå i fællesskaber, som bygger på fælles  interesser, og hvor man som frivillige og som beboere  kan medvirke til at booste de gode fælleskaber.  Projektet bidrager med en ugentlig aktiv dag i tre boligområder i Viborg med henblik på at skabe liv og glæde i områderne. Aktiviteterne vil have 3 temaer: Mad og miljø, Kultur og kreativitet samt Aktivt udeliv.

VÆR MED – Sammen hvor vi bor har ansat Cecilie Holtze Jacobsen som projektmedarbejder. Cecilie er 29 år, og har en professions bachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation, og har en bred vifte af erfaring indenfor frivilligt, socialt og diakonalt arbejde. I samarbejdet omkring VÆR MED – Sammen hvor vi bor indgår de 3 sogne under Viborg Domprovsti: Houlkær, Søndermark og Vestervang, ligesom de ansatte under Boligselskabernes Fællessekretariat naturligt tænkes ind som bidragende til projektet.

Vores arbejde

Kirkernes Sociale Arbejde har til formål at støtte og hjælpe udsatte og sårbare mennesker i alle aldersgrupper i Viborg Kommune.

Du kan læse mere om vores forskellige arbejdsgrene på hjemmesiden og i denne folder.

Walk and talk – tal fortroligt med en fremmed

Hvis du er ung og har brug for én at tale med under nedlukningen, så tilbyder vi Walk and talk med en voksen som er god til at lytte.

Kontakt frivillighedskoordinator Marianne Houmøller på tlf. 50 51 52 63 eller på mail: kontakt.ksa@gmail.com

Sorgkorps

Sorgkorps

Når vi mister en af vores nærmeste, fylder sorgen ofte så meget, at vi ikke kan rumme andres sorg og derfor ikke er klar til at være med i en evt. sorggruppe. I denne situation kan man i stedet have glæde af at møde et menneske, der har haft et lignende tab. På denne måde er sorgkorpset tænkt som en win-win-situation for to, der har det til fælles, at de begge har mistet.

Sorgkorpset består af frivillige mænd og kvinder i alle aldre, der alle har oplevet et tab. De frivillige tilbyder en-til-en-samtaler med pårørende, som netop har mistet. Når du henvender dig til vores koordinator, vil du efterfølgende blive matchet med en frivillig fra sorgkorpset, som har haft et lignende tab, og du tilbydes 1-2 samtaler med den frivillige.

Samtalerne foregår i Kirkernes Sociale Arbejdes lokaler på Odshøjvej 7B i Viborg eller hos dig, alt efter hvad du foretrækker.

 

Kunne du tænke dig at være en del af sorgkorpset?

I korpset efterlyser vi unge og voksne i alle aldre, der har mistet på forskellig vis. Det kunne fx være:

  • Seniorer, der har mistet deres ægtefælle
  • Forældre, der midt i livet har mistet deres ægtefælle
  • Unge, der har mistet en af sine nærmeste
  • Pårørende til unge eller voksne, der har taget sit eget liv

For at blive optaget i sorgkorpset skal man deltage i kursus og til en opfølgende samtale hos vores koordinator.

Kontakt

For tilmelding og yderligere spørgsmål, kontakt koordinator Marianne Houmøller på tlf.: 50 51 52 63 eller e-mail: kontakt.ksa@gmail.com

SORG- OG LIVSMODSGRUPPER

Når vi mister en af vores nærmeste, bliver der tomt omkring os. Vores kærlighed bliver hjemløs. Vi skal nu leve med sorgen og savnet, og vi skal finde ud af, hvordan vores liv igen kan give mening. Det ansvar kan vi ikke kaste over på andre – det må vi selv tage på os. Mange, der mister, har stor glæde af at deltage i en sorggruppe eller en livsmodsgruppe. Her kan vi dele sorgen og glæden med hinanden, og her møder vi andre, der kan forstå, at vi er kede af det, og som kan rumme, at vi græder og giver udtryk for svære følelser og tunge tanker. Mange gruppedeltagere oplever også, at der bliver mere og mere plads til smilet, latteren og de mange gode minder, jo flere gange vi samles.

Ved forskellige kirker i Viborg Kommune er der tilbud om sorggrupper for børn, unge og voksne og livsmodsgrupper for voksne.

I vores nye folder præsenteres de forskellige grupper, hvor og hvornår de mødes, og hvem der leder grupperne. Nogle grupper er lukkede grupper, hvor de samme deltagere er med de 8-10 gange, gruppen mødes. Andre grupper er åbne grupper med løbende optag, og hvor deltagerne stopper, efterhånden som de er ”flyveklare”.
Alle grupper er afhængige af, at alt, hvad der siges i grupperne, forbliver mellem gruppedeltagerne og ikke deles med andre.
Det er gratis at deltage i alle grupper.

Du kan læse mere om vores sorggrupper og livsmodsgrupper i vores folder.

KARLEKAMMERET- ET FÆLLESSKAB FOR MÆND

Vi er fem mænd, der ønsker at samle mange flere mænd til et her(re)ligt fællesskab den første onsdag formiddag hver måned. Vi mødes omkring emner og aktiviteter, der interesserer os som mænd, og der bliver også tid til uformelt at vende verdenssituationen siden sidst. Vi mødes til morgenkaffe og hyggeligt samvær kl. 10.00. Derefter vil der være et oplæg, en udflugt, sang og musik, et besøg til en institution eller virksomhed eller noget helt femte. Hvert Karlekammer slutter kl. 12.00.
Morgenkaffen er gratis. I forbindelse med udflugter og entréer kan der blive egenbetaling.
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg står for Karlekammeret. Formiddagene afvikles i sognegården ved Houlkær Kirke, Odshøjvej 7 A, 8800 Viborg.

Programmet for efteråret 2021 findes her

For yderligere oplysninger kontakt Svend Erik Jørgensen, 24 24 09 13 / svenderik33@gmail.com

 

 

INDKØBSORDNING

FOR CORONA-RAMTE I VIBORG KOMMUNE

Har du brug for at få leveret mad eller medicin ved din dør, så ring eller send en mail til Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg:

  • Ring på 50 51 52 63 og fortæl, hvilke varer du har brug for eller
  • Send en mail til kontakt.ksa@gmail.com og skriv din indkøbsliste (varer og antal)

Varerne kommer som udgangspunkt fra Meny i Sct. Mathias Centret i Viborg. Alle dagligvarer, som butikken fører, kan bestilles. Meny tilbyder også 5 x aftens-mad for 200 kr. Se menuerne nedenfor.

Bor du i Viborg by, bliver varerne sandsynligvis leveret af en af Menys medarbejdere. Hvis varerne bestilles inden kl. 12.00, leveres de samme eftermiddag. Bestilles varerne efter kl. 12.00, leveres de dagen efter.

Bor du uden for Viborg, bliver varerne leveret af en frivillig. Varerne leveres så vidt muligt samme dag.

Menuerne fra Meny betales via MobilePay ved leveringen og på behørig afstand. Levering er gratis i uge 12 og 13 ved varekøb for minimum 200 kr.
Hvis dine varer leveres af en frivillig, betales også via MobilePay og på behørig afstand. Hvis du ikke har MobilePay, kan anden afregning aftales ved bestillingen. Levering er gratis.
Alle varer pakkes af Menys medarbejdere, så færrest mulige kommer ind i butikken.
Har du spørgsmål, så ring til undertegnede.
Hvis du som frivillig vil hjælpe med levering af mad og apoteksvarer, så kontakt undertegnede.

LÆS MERE HER: Levering af mad og apoteksvarer under coronaepidemien.

SENIORFOLDER 2019/2020

Har du læst vores nye folder for seniorer?
Vi har samlet alle vores tilbud til seniorer om fællesskab og frivilligt engagement i Viborg Kommune.

 

AFTENSANG MED SANGE FRA TAIZÉ

På en række onsdage indbyder vi til aftensang i Vestervang Kirke. Kirken vil være smukt oplyst af stearinlys, og man bliver mødt af klassisk guitarmusik ved Peter Uldahl. Musikken og stilheden vil fylde meget. Der vil være korte bibellæsninger, bøn og sange fra Taizé. Der er mulighed for at tænde lys, og hver gang slutter vi med en aftensalme fra vores danske salmebog.

Taizé er et kristent økumenisk klosterfællesskab i Frankrig, grundlagt af Broder Roger i 1940 for at skabe forsoning i verden. Det særlige ved sangene herfra er, at det er enkle vers, som synges igen og igen. De kan synges på flere sprog. Derfor vil disse aftensange også være en god mulighed for mennesker i Viborg, der ikke er så gode til dansk. Der vil ligge et ark, hvor aftenens læsninger er oversat til engelsk. Og musikken og stilheden behøver ingen oversættelse!

Aftenen slutter, som den begyndte, med guitarmusik. Så man kan både glide ind i aftenen og slutte den af efter tid og behov.

Tidsrammen: Ca. kl. 19.40 til 20.45.

Datoer for 2019 og 2020: 4. december, 22. januar, 19. februar, 4. marts, 1. april og 29. april.

MORGENVANDRING 2020

“Tab for alt ikke lysten til at gå: Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til. Og går fra enhver sygdom; Jeg har gået mig mine bedste tanker til. Og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den” – ”Når man således bliver ved med at gå, så går det nok” (Søren Kierkegaard).

Den erfaring, som Søren Kierkegaard her har gjort sig, er der mange, der kan nikke genkendende til. Det er godt at gå – både for legeme og sjæl. Du indbydes hermed til at være med i en gå-gruppe.

Vi vil lægge ud med en række morgenvandringer rundt om Søndre Sø på fredage kl. 7.45-9.00 i ulige uger. Ruten er på 5,6 km. Vi vil kombinere vandringen og den friske morgenluft med en salme og et par gode ord at gå på.

Undervejs vil der både være mulighed for stilhed og for at tale sammen. Vi mødes på gangstien lige neden for Viborg Kunsthal/Golfhotellet. Vi går uanset vejret. Bliver det styrtregn, går vi dog hjem til mig privat og synger morgensangen der!

Du kan tilmelde dig til Karen Stubkjær (kjns@km.dk eller mobil 2130 3840) eller bare møde op.

Vi springer uge 49, 51 og 1 over – og er så klar igen i uge 3 (d. 17. januar) .

Vel mødt
Karen Stubkjær

NETVÆRKSGRUPPER FOR UNGE

I en samtalegruppe er der typisk 6-8 deltagere mellem 12 og 23 år, der samles omkring et fælles tema, som kan være relateret til ensomhed, selvværd, netværk eller sorg. Du kan læse mere om temaerne i vores folder om netværkgrupper for unge.

Vi har to grupper. En for de 12 – 15 årige og en for de ca. 16 – 23 årige.

Vi begynder hver gang med en siden-sidst-runde, hvor vi fortæller, hvad der er sket siden sidste mødegang og hvad der fylder i vores liv lige nu. Siden-sidst-runden sætter dagsordenen for resten af mødet.

I sorggrupperne mødes vi to timer hver anden uge.  I de øvrige grupper er det hver anden uge fra kl. 17-20, fordi vi også laver mad og spiser sammen.

Et trygt sted at være 

For at skabe gode og trygge rammer omkring samtalegrupperne er såvel gruppeledere som deltagere underlagt tavshedspligt. Hvad der siges i gruppen, bliver i gruppen. Det er forpligtende at være med, hvorfor der er mødepligt hver gang.

To gruppeledere er ansvarlige for samtalegruppen. De er frivillige og uddannet af Kirkernes Sociale Arbejde. De sørger for trygge rammer for den gode samtale.

Kontakt 

Kunne du tænke dig at være med i en netværksgruppe, så kontakt frivillighedskoordinator Marianne Houmøller på tlf.: 50515263 eller kontakt.ksa@gmail.com.