Kategoriarkiv: Arkiv

NYE SORGGRUPPER FOR VOKSNE 2020

Når vi mister en af vores nærmeste, bliver der tomt omkring os. Vores kærlighed bliver hjemløs. Vi skal nu leve med sorgen og savnet, og vi skal finde ud af, hvordan vores liv igen kan give mening. Det ansvar kan vi ikke kaste over på andre – det må vi selv tage på os.

Mange, der mister, har stor glæde af at deltage i en sorg-gruppe. Her kan vi dele sorgen og glæden med hinanden, og her møder vi andre, der kan forstå, at vi er kede af det, og som kan rumme, at vi græder og giver udtryk for svære følelser og tunge tanker. Mange sorggruppedeltagere op-lever også, at der bliver mere og mere plads til smilet, latteren og de mange gode minder, jo flere gange vi samles.

To nye sorggrupper begynder efter påske. Begge grupper har plads til otte deltagere, og begge grupper ledes af to gruppeledere. Den ene sorggruppe afvikles i Vestervang Kirke og den anden i Bjerringbro Kirke. Begge grupper mødes to timer hver anden uge. Man skal tilmelde sig på forhånd for at kunne deltage (se link nederst på siden).

Hver mødegang bliver der en siden-sidst-runde, hvor alle får mulighed for at komme til orde. Siden-sidst-runden sætter dagsordenen for resten af mødegangen, med mindre man på forhånd har aftalt et særligt tema. Hver gang vil der også blive serveret kaffe/te. Det er gratis at deltage. Både mænd og kvinder er velkomne.
Der er tavshedspligt i grupperne, og grupperne lever af, at alle kan både lytte og tale.

Du kan læse mere og tilmelde dig en sorggruppe her.

Jul i Fællesskab 2019

Ønsker du at fejre jul sammen med andre, så tilmeld dig ”Jul i Fællesskab”.

Den 24. december holder vi juleaften sammen i hyggelige lokaler centralt i Viborg.

Klokken 18 er der traditionel dansk julemiddag med risalamande og mandelgaver.

Derefter tændes juletræet, juleevangeliet læses og der synges julesalmer og danses omkring juletræet. Der uddeles julegaver, serveres kaffe og som afslutning på aftenen får alle en godtepose med hjem klokken 22.

Sted: Sct. Margrethes Gård, Gl. Randersvej 4, 8800 Viborg

Pris: 50 kr.

Tilmelding og yderligere oplysninger: Ring på 28 30 28 66,
send e-mail til elise@kirkernessocialearbejde.dk eller send brev til Odshøjvej 7B, 8800 Viborg. Eller brug formularen nedenfor.

Tilmeldingsfrist: Gerne inden 15. december 2019.

Tilmelding til juleaften, 24. december 2019.
BEMÆRK: Du er ikke endeligt tilmeldt, før du hører fra os!

Orienteringsmøde om Vågetjenesten

For alle der har lyst til at blive frivillig eller høre mere om Vågetjenesten i Viborg. Den 30. oktober 2019 kl. 14.30 i mødelokalet i Houlkær Kirke.

Vågetjenesten i Viborg tilbyder at våge ved døende, da ingen mod deres vilje behøver at dø alene.

Læs mere her 

Ny medarbejder og velkomstreception

Kirkernes Sociale Arbejde (KSA) ansætter pr. 1. september Elise Secher som frivillighedskoordinator. Hun er cand.soc. i socialt arbejde og har arbejdet med udvikling af frivillige sociale projekter. Ansættelsen finder sted i samarbejde med Samvirkende Menighedsplejer og med økonomisk støtte fra Borgfonden.

Elise Secher skal rekruttere og kvalificere frivillige til en lang række diakonale opgaver: barselssamtaler, trivselsgrupper for skoleelever, netværksgrupper for unge, parsamtaler, sommerlejre for udsatte familier, aflastningstjeneste, vågetjeneste m.v.

Ansættelsen indleder et nyt kapitel i KSA´s historie, hvor man ikke har haft ansatte siden 1971, hvor foreningens 10 ansatte overgik til kommunal ansættelse.

Der er velkomstreception torsdag den 5. september kl. 16-17, Odshøjvej 7B, Viborg, ved Houlkær Kirke, hvor vi håber at se tidligere ansatte, bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere, menighedsrådsmedlemmer og mange flere.

 

Julehjælp

Du kan søge om julehjælp i det sogn, hvor du bor, hvis du bor i Søndre Sogn, Domsogn, Vestervang Sogn, Søndermark Sogn, Asmild Sogn, Tapdrup Sogn eller Houlkær Sogn, og hvis du lever op til de kriterier, som menighedsrådet har skitseret for tildeling.
Hvert sogn har sine kriterier for uddeling af julehjælp og sin ansøgningsprocedure.

Du kan ansøge om julehjælp ved at kontakte en af sognekirkens præster.

Kirkernes Sociale Arbejde hjælper sognene med at indsamle penge til julehjælpen, der i 2017 udgjorde 50.000 kroner og i 2018 udgjorde omkring 70.000 kroner.

 

Voksne

Kursusdage for nye TRIVSELSgruppeledere

Nu kan du få tre gratis kursusgange i august-september med inspirerende undervisning, øvelser og deling af praksiserfaringer. Efterfølgende er der mulighed at blive frivillig i en TRIVSELSgruppe, hvis du ønkser det.

En TRIVSELSgruppe er samtalegrupper for skølebørn. Grupperne er aldersopdelte og kan have forskellige temaer: Skilsmisse, sorg, selvværd mv. Hvis det er muligt afvikles de på skolen i skoletiden og med to gruppeledere, hvor den ene er ansat på skolen og den anden er frivillig eller ansat i kirken.

Kurset foregår i  Houlkær Kirke, Odshøjvej 7A, 8800 Viborg. Tilmelding senest 20/8 til kursusleder Steen Andreassen, stean@km.dk eller på tlf. 6080 4795. Alle kursusgange er incl aftensmad.

Program for de tre kursusaftner:

Torsdag d. 29/8 kl. 17-21:

Samtalegrupper som metode, rystesammenlege og icebreakers, empatitræning, under havet mødes alle øer, den indre og den ydre dialog, stilhedens betydning, “dåseåbnere” for den gode samtale om selvværd.

Onsdag d. 11/9 kl. 17-21:

“Dåseåbnere” for den gode samtale om skilsmisse, dobbeltlytning, 20 spørgsmål til to erfarne gruppeledere, sammenspisning, åbne eller lukkede grupper.

Tirsdag d. 24/9 kl. 17-21:

“Dåseåbnere” for den gode samtale om sorg, forældreinddragelse, de fysiske rammer, visitation, gruppesammensætning og grupperegler, teamsamarbejde og forventningsafstemning, netværk og supervision.