Kategoriarkiv: Børn

SORG- OG LIVSMODSGRUPPER

Når vi mister en af vores nærmeste, bliver der tomt omkring os. Vores kærlighed bliver hjemløs. Vi skal nu leve med sorgen og savnet, og vi skal finde ud af, hvordan vores liv igen kan give mening. Det ansvar kan vi ikke kaste over på andre – det må vi selv tage på os. Mange, der mister, har stor glæde af at deltage i en sorggruppe eller en livsmodsgruppe. Her kan vi dele sorgen og glæden med hinanden, og her møder vi andre, der kan forstå, at vi er kede af det, og som kan rumme, at vi græder og giver udtryk for svære følelser og tunge tanker. Mange gruppedeltagere oplever også, at der bliver mere og mere plads til smilet, latteren og de mange gode minder, jo flere gange vi samles.

Ved forskellige kirker i Viborg Kommune er der tilbud om sorggrupper for børn, unge og voksne og livsmodsgrupper for voksne.

I vores nye folder præsenteres de forskellige grupper, hvor og hvornår de mødes, og hvem der leder grupperne. Nogle grupper er lukkede grupper, hvor de samme deltagere er med de 8-10 gange, gruppen mødes. Andre grupper er åbne grupper med løbende optag, og hvor deltagerne stopper, efterhånden som de er ”flyveklare”.
Alle grupper er afhængige af, at alt, hvad der siges i grupperne, forbliver mellem gruppedeltagerne og ikke deles med andre.
Det er gratis at deltage i alle grupper.

Du kan læse mere om vores sorggrupper og livsmodsgrupper i vores folder.

TRIVSELSGRUPPER FOR BØRN

En trivselsgruppe er for dig, der har skilte forældre, har mistet en far eller mor eller som på anden vis oplever, at det er svært at være dig. I gruppen kan du tale med jævnaldrende om dine tanker og følelser og blive klogere på, hvordan du kan få et gladere og bedre liv. Der er ca. 7 andre børn med i gruppen og sammen vil I lytte, hygge, samtale, lege og lave øvelser.

Grupperne mødes på din skole i skoletiden og har to gruppeledere, hvor den ene er en lærer eller pædagog fra skolen. I skal mødes minimum 10 gange og det er gratis at være med.

TRIVSELSgrupperne er ikke terapi. Gruppelederne skaber et trygt og fortroligt samtaleforum, hvor børnene, som eksperter på deres eget liv, deler deres ekspertise med hinanden. Det hjælper dem til at blive bevidste om deres situation og handlemuligheder, så de bedre kan mærke sig selv og deres selvværd styrkes.

Når børn trives i skolen, klarer de sig bedre både fagligt og socialt. Hvis der er oplevelser, bekymringer og svære følelser, der tager hele opmærksomheden, er det svært at samle sig om undervisningen. Derfor tilbyder vi TRIVSELSgrupper, hvor børn får et fortroligt rum, hvor de kan dele tanker, spejle sig i de andres situation, udveksle erfaringer og hjælpe hinanden med at sondre mellem, hvad de kan gøre noget ved og hvad de skal acceptere at leve med.

Børn

SORGGRUPPER FOR BØRN

Har du mistet din far eller mor, og er du mellem 8 og 12 år, er du velkommen i vores børne-sorggruppe.

Gruppen mødes hver anden torsdag kl. 16.00-17.30 i et hyggeligt grupperum ved Houlkær Kirke, Odshøjvej 7 B i Viborg.

Vi vil snakke om din fars/mors død, om sorg og savn, om hvordan du har haft det siden. Det kan være, du også kan opleve vrede eller angst, eller det kan være du har særlige drømme eller måske har svært ved at sove om aftenen.

I sorggruppen kan du fortælle alt det, der fylder i dit hoved – og her vil du møde andre børn, der forstår dig. Når du fortæller noget om dig selv, vil du opleve, at de andre kan genkende det. På den måde kan du hjælpe de andre, og de kan hjælpe dig, så I alle igen kan blive glade.

Vi vil snakke, og der vil hver gang være nogle lege eller øvelser, som sætter snakken i gang, og som tit også får os til at grine. At gå i sorggruppe bliver på den måde en blanding af alvor og sjov.

Det er gratis at deltage — og der vil hver gang blive serveret lidt sødt eller sundt.

Tilmelding og yderligere oplysninger: Steen Andreassen, 6080 4795, stean@km.dk

Børn, der ikke er mellem 8 og 12 år, kan skrive sig op til andre sorggrupper. Unge fra 15 år kan henvende sig til ungdomspræst Trine Hostrup Dahl (40492808), der kører sorggrupper for unge.

Gruppeledere: Ketty Gravesen og Steen Andreassen

SAMTALEGRUPPE FOR BØRN MED SYGE FORÆLDRE

Vi tilbyder en samtalegruppe for børn, der har det til fælles, at de har en mor eller far med en livstruende sygdom. I samtalegruppen er der plads til ca. 8 børn og to gruppeledere. Vi mødes ca. 10 gange, og vi vil bestræbe os på at finde en eftermiddag, som passer alle.

I samtalegruppen vil du møde andre børn, der er i en lignende livssituation som dig. Her kan du fortælle alt det, der fylder i dit hoved og mærkes i din krop – og her vil du møde andre børn, der forstår dig. Når du fortæller noget om dig selv, vil du opleve, at de andre kan genkende det meste. På den måde kan du hjælpe de andre, og de kan hjælpe dig.

Vi vil mødes i et hyggeligt grupperum ved Houlkær Kirke, Odshøjvej 7 B i Viborg. Det er gratis at deltage, og der vil hver gang blive serveret lidt sødt eller sundt.

Tilmelding, aftale om forsamtale og yderligere oplysninger: Steen Andreassen, 6080 4795, stean@km.dk

Børnegruppe