Kategoriarkiv: Voksne

Sorgkorps

Sorgkorps

Når vi mister en af vores nærmeste, fylder sorgen ofte så meget, at vi ikke kan rumme andres sorg og derfor ikke er klar til at være med i en evt. sorggruppe. I denne situation kan man i stedet have glæde af at møde et menneske, der har haft et lignende tab. På denne måde er sorgkorpset tænkt som en win-win-situation for to, der har det til fælles, at de begge har mistet.

Sorgkorpset består af frivillige mænd og kvinder i alle aldre, der alle har oplevet et tab. De frivillige tilbyder en-til-en-samtaler med pårørende, som netop har mistet. Når du henvender dig til vores koordinator, vil du efterfølgende blive matchet med en frivillig fra sorgkorpset, som har haft et lignende tab, og du tilbydes 1-2 samtaler med den frivillige.

Samtalerne foregår i Kirkernes Sociale Arbejdes lokaler på Odshøjvej 7B i Viborg eller hos dig, alt efter hvad du foretrækker.

 

Kunne du tænke dig at være en del af sorgkorpset?

I korpset efterlyser vi unge og voksne i alle aldre, der har mistet på forskellig vis. Det kunne fx være:

  • Seniorer, der har mistet deres ægtefælle
  • Forældre, der midt i livet har mistet deres ægtefælle
  • Unge, der har mistet en af sine nærmeste
  • Pårørende til unge eller voksne, der har taget sit eget liv

For at blive optaget i sorgkorpset skal man deltage i kursus og til en opfølgende samtale hos vores koordinator.

Kontakt

For tilmelding og yderligere spørgsmål, kontakt koordinator Marianne Houmøller på tlf.: 50 51 52 63 eller e-mail: kontakt.ksa@gmail.com

SORG- OG LIVSMODSGRUPPER

Når vi mister en af vores nærmeste, bliver der tomt omkring os. Vores kærlighed bliver hjemløs. Vi skal nu leve med sorgen og savnet, og vi skal finde ud af, hvordan vores liv igen kan give mening. Det ansvar kan vi ikke kaste over på andre – det må vi selv tage på os. Mange, der mister, har stor glæde af at deltage i en sorggruppe eller en livsmodsgruppe. Her kan vi dele sorgen og glæden med hinanden, og her møder vi andre, der kan forstå, at vi er kede af det, og som kan rumme, at vi græder og giver udtryk for svære følelser og tunge tanker. Mange gruppedeltagere oplever også, at der bliver mere og mere plads til smilet, latteren og de mange gode minder, jo flere gange vi samles.

Ved forskellige kirker i Viborg Kommune er der tilbud om sorggrupper for børn, unge og voksne og livsmodsgrupper for voksne.

I vores nye folder præsenteres de forskellige grupper, hvor og hvornår de mødes, og hvem der leder grupperne. Nogle grupper er lukkede grupper, hvor de samme deltagere er med de 8-10 gange, gruppen mødes. Andre grupper er åbne grupper med løbende optag, og hvor deltagerne stopper, efterhånden som de er ”flyveklare”.
Alle grupper er afhængige af, at alt, hvad der siges i grupperne, forbliver mellem gruppedeltagerne og ikke deles med andre.
Det er gratis at deltage i alle grupper.

Du kan læse mere om vores sorggrupper og livsmodsgrupper i vores folder.

KARLEKAMMERET- ET FÆLLESSKAB FOR MÆND

Vi er fem mænd, der ønsker at samle mange flere mænd til et her(re)ligt fællesskab den første onsdag formiddag hver måned. Vi mødes omkring emner og aktiviteter, der interesserer os som mænd, og der bliver også tid til uformelt at vende verdenssituationen siden sidst. Vi mødes til morgenkaffe og hyggeligt samvær kl. 10.00. Derefter vil der være et oplæg, en udflugt, sang og musik, et besøg til en institution eller virksomhed eller noget helt femte. Hvert Karlekammer slutter kl. 12.00.
Morgenkaffen er gratis. I forbindelse med udflugter og entréer kan der blive egenbetaling.
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg står for Karlekammeret. Formiddagene afvikles i sognegården ved Houlkær Kirke, Odshøjvej 7 A, 8800 Viborg.

Programmet for efteråret 2021 findes her

For yderligere oplysninger kontakt Svend Erik Jørgensen, 24 24 09 13 / svenderik33@gmail.com

 

 

VÅGETJENESTEN

Kirkernes Sociale Arbejde har siden 2009 drevet en vågetjeneste, med et korps af ‘vågekoner’, for at hjælpe og aflaste med at sidde hos døende, der enten ikke har familie, der kan gøre det eller ikke kan klare det selv. Oprindelig var tjenesten rettet mod beboere på plejehjem i Viborg By. Den er senere blevet udvidet til også at dække private hjem, hvis behovet opstår her. De frivillige er modne og motiverede mennesker, især med en fortid i sundhedssektoren. Alle har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, som de måtte blive gjort bekendt med.

Har du brug for vågetjenesten, kan du kontakte een af vore koordinatorer: Kirsten Larsen, tlf.50926134 eller Bodil Knudsen, tlf. 20143319. Du kan også kontakte en af dem for yderligere oplysninger.

 

Vågetjeneste – pjece august 2018 (1)-1

SORGGRUPPE I VIBORG

“Sorgen forsvinder ikke, men du får lidt luft omkring dig, når du taler om det
– sagt af en sorggruppedeltager

Sorggruppe i Viborg

En sorggruppe er et sted, hvor du kan tale med andre, som også har prøvet at miste. Her er plads til at tale om det, der er svært, og om alle minderne. Her er rum for både smil og tårer. I en sorggruppe er der også tavshedspligt, så du kan sige, hvad du tænker og føler. Sorggruppen kan også være stedet for nye bekendtskaber, fordi du kommer til at tale med mennesker, som også er ved at finde ud af, hvordan de skal leve med deres sorg.

Det praktiske

Vi mødes tirsdage kl. 10.00 -11.30 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79, 8800 Viborg. Datoerne for efteråret 2019 er: 10. september, 24. september, 8. oktober, 22. oktober, 5. november. 19. november, 3. december. Det er gratis at deltage.

Gruppen ledes af Trine Kofoed & Trine Hostrup. Har du spørgsmål, kan du ringe til Trine Kofoed på tlf: 29 33 64 04 eller skrive på email: trkr@km.dk

Hvem kan være med

Alle, som har mistet og som bor i Viborg, kan være med. Vi vil tilstræbe os på, at gruppen er på cirka 15 personer, og at vi følges ad i et forløb på syv gange. Derefter kan man stoppe eller følge med i et nyt forløb.

SORGGRUPPE I BJERRINGBRO

Forårets sorggruppeforløbet i Bjerringbro er afsluttet. Hvis du ønsker at deltage i en sorggruppe, er du velkommen til at skrive til Steen Andreassen på stean@km.dk eller ringe på 6080 4795. Vi opretter en gruppe, når der er deltagere nok. 

___________________________________________________________________________________________________

Selv mennesker, der var tæt på mig, sagde efter tre-fire uger, at nu måtte jeg til at komme videre.” (Julia Lahme)

I sorggruppen mødes vi ca. otte efterladte. Vi har ingen dagsordener på hinandens vegne. Vi mødes i fortrolige og trygge rammer, hvor vi kan sætte ord på vores sorg og savn og smerte over at have mistet en af vores nærmeste. Vi kan græde sammen, og vi kan grine sammen. Vi kan tale om fortidens mørke og muntre minder og hjælpe hinanden med på ny at finde mening og åbne nye døre foran os.

”Når jeg synger min klagesang for dig, er det, for at du skal høre min sorg! Det er ikke en stil, du skal rette i.”
(Benny Andersen)

Da vi alle har tabet af ægtefælle, partner eller barn til fælles, kan vi bedre end mange andre rumme hinandens klagesange og lovsange. Vi kan forstå hinanden, både når vi taler om det tunge ved at have mistet, og når vi taler om det glædelige, vi oplevede sammen med vores kære.

I sorggruppen er der tavshedspligt, så alle frit kan sige, hvad der fylder. Fortroligheden gør, at vi kommer til at kende hinanden rigtig godt, og det betyder måske, at nogle knytter bånd, de fastholder efter sorggruppens ophør.

Vel mødt til gode samvær!

Tid: Tirsdage i ulige uger kl. 10.00-12.00. Vi mødes følgende 9 tirsdage: 26.2 — 12.3 — 26.3 — 9.4 —23.4 — 7.5 — 21.5 — 4.6 — 18.6

Sted: Bjerringbro Kirkecenter, Nørregade 33 B i Bjerringbro

Pris: Deltagelse er gratis

Gruppeledere: Diakonipræst Steen Andreassen og psykoterapeut Bente Fischer-Nielsen

Tilmelding og yderligere oplysninger ved henvendelse til: Steen Andreassen, 6080 4795, stean@km.dk


”Nu lever du den sidste del af jeres ægteskab, den del, hvor du har smerten ved at savne. Men det savn skal du påtage dig. Du bærer det for din mand. Det er din sidste kærlighedserklæring over for din mand, at du påtager dig livet uden ham, at du bærer sorgen og tager den på dig. Det blev så dig og ikke ham, som kom til at bære den del.”
Mikkel Vold

”Ensom glæde er kun halv glæde. Ensom sorg er dobbelt sorg.”
Grethe Heltberg

NYTÅRSAFTEN I HOULKÆR KIRKE

Traditionen tro fejrer vi nytårsaften i Houlkær kirke med fællesspisning, historie, sang, pakkespil og en kort gudstjeneste. Der plejer at være mellem 25-35 personer med og det er muligt at blive hentet og kørt hjem.

Deltagerskaren er en blandet flok, men primært velfungerende ældre, kærnefrivillige og psykiatriske patienter.

De, der kender huset – læs køkkenet – hjælper med det praktiske aftenen igennem.
Frivillige dækker bord og laver mad, og en frivillig spiller til fællessang. På den måde hjælper vi hinanden til at få en festlig og hyggelig nytårsaften.

Det koster i alt 60 kr. incl. et glas rød- eller hvidvin og sodavand ad libitum.

Tilmelding og yderligere oplysninger hos sognepræst Lotte Martin Jensen, 29 33 64 09, lomj@km.dk

Aftenen former sig sådan:

19.00 Velkomst med præsentation af program og menu. Vi synger en sang.
19.15 Forret
19.45 Hovedret
20.15 Vi rydder ud og hører herefter en lille historie læst eller fortalt
20.45 Dessert
21.15 Pakkespil
22.00 Kaffe
22.40 Vi begynder at rydde op og trække over mod kirkerummet
23.00-23.35 Gudstjeneste åben for alle.

LIVSFORTÆLLINGSGRUPPE FOR MÆND

Alle har en spændende livshistorie, der venter på at blive fortalt!

Vi mødes for at tale om vores erindringer fra gamle dage. Hvad ved vi om vores slægt? Hvad kan vi huske fra vores barndom? Hvem eller hvad påvirkede os mest, da vi var unge? Hvad har vi sat pris på i vort arbejdsliv? Hvilke begivenheder i familien har været mest betydningsfulde?

Hver gang, vi mødes, vil vi tale om en bestemt periode i vores liv. Når vi sammen fortæller om den samme tid, hjælper vi hinanden med at kalde en masse erindringer frem. Ved på denne måde at dele minder fra vores liv med hinanden kan vi pludselig se nogle røde tråde i vores liv. Mange oplever det som meget meningsfuldt og inspirerende at fortælle livshistorie i en gruppe.

Vi mødes 10-12 gange, indtil vi har fortalt om hele vores liv.

Gruppestørrelse: 5-8 mænd

Mødefrekvens: To timer hver anden uge

Sted: Diakonipræstens lokaler ved Houlkær Kirke

Pris:: Deltagelse er gratis

Tilmelding og yderligere oplysninger: Diakonipræst og sognepræst Steen Andreassen, 6080 4795, stean@km.dk

Vel mødt

AFLASTNINGSTJENESTEN

Kirkernes Sociale Arbejde har siden 2001 drevet en aflastningstjeneste for pårørende til demente, langvarigt syge eller døende hjemme. Det giver den pårørende mulighed for trygt at kunne koble af i nogle timer. De frivillige er modne og motiverede mennesker, især med en fortid i sundhedssektoren. Alle har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, som de måtte blive gjort bekendt med. Tilbudet er efter aftale – og op til 3 timer ad gangen, én gang om ugen.

Har du brug for aflastning, kan du kontakte een af vore koordinatorer: Kirsten Larsen, tlf.50926134 eller Bodil Knudsen, tlf. 20143319.  De kan også kontaktes for yderligere oplysninger

Aflastningstjenesten – pjece august 2018-1.