Hvem er vi?

“Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg blev stiftet som Viborg Menighedspleje den 1. september 1877 og er en forening dels af menighedsråd i Viborg Kommune og dels af støttemedlemmer og erhvervsmedlemmer.” (§ 1)

“Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg har til formål at udføre og støtte diakonalt og socialt arbejde i Viborg Kommune.” (§ 2)

“Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg ledes af en bestyrelse, der består af:

  • To repræsentanter fra hver af de tilsluttede menigheder og udpeget af de respektive menighedsråd. Den ene af de to repræsentanter bør – så vidt muligt – være en præst.
  • Seks personer valgt blandt støtte- og erhvervsmedlemmerne på den ordinære generalforsamling for to år, således at der hvert år vælges tre.”

Bestyrelsen vælger formand, næstformand, sekretær og kasserer. Disse fire udgør forretningsudvalget, der forestår den daglige drift, tilrettelægger bestyrelsesmøder og generalforsamlinger m.v.” (§ 8)

Forretningsudvalget består af:

  • Stiftspræst for diakoni Steen Andreassen (formand)
  • Stiftskontorchef Bodil Abildgaard (næstformand)
  • Sognepræst Mads Bjerre Gram (kasserer)
  • Sognepræst Lotte Martin Jensen (sekretær)

Som frivillig kan du blive aktiv i Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg. Det kan være i Aflastningstjenesten eller Vågetjenesten, til juleaftensarrangement eller til nogle af de mange nye arbejdsgrene, der vil se dagens lys.

Økonomisk kan du støtte vores arbejde ved at indbetale et beløb på konto: 9255 – 2640002621. Du kan også blive støttemedlem. Det koster mindst 50 kr. om året. Du kan melde dig ind ved at indsætte mindst 50 kr. på ovennævnte konto eller ringe til kasserer Lene Bundgaard tlf. 29886843 – lene@bneb.dk.

Har du en virksomhed eller er du medlem af en loge eller en forening, kan du støtte arbejdet som erhvervsmedlem. Kontakt formanden (6080 4795 eller stean@km.dk) for yderligere oplysninger.