Voksne

Kursusdage for nye TRIVSELSgruppeledere

Nu kan du få tre gratis kursusgange i august-september med inspirerende undervisning, øvelser og deling af praksiserfaringer. Efterfølgende er der mulighed at blive frivillig i en TRIVSELSgruppe, hvis du ønkser det.

En TRIVSELSgruppe er samtalegrupper for skølebørn. Grupperne er aldersopdelte og kan have forskellige temaer: Skilsmisse, sorg, selvværd mv. Hvis det er muligt afvikles de på skolen i skoletiden og med to gruppeledere, hvor den ene er ansat på skolen og den anden er frivillig eller ansat i kirken.

Kurset foregår i  Houlkær Kirke, Odshøjvej 7A, 8800 Viborg. Tilmelding senest 20/8 til kursusleder Steen Andreassen, stean@km.dk eller på tlf. 6080 4795. Alle kursusgange er incl aftensmad.

Program for de tre kursusaftner:

Torsdag d. 29/8 kl. 17-21:

Samtalegrupper som metode, rystesammenlege og icebreakers, empatitræning, under havet mødes alle øer, den indre og den ydre dialog, stilhedens betydning, “dåseåbnere” for den gode samtale om selvværd.

Onsdag d. 11/9 kl. 17-21:

“Dåseåbnere” for den gode samtale om skilsmisse, dobbeltlytning, 20 spørgsmål til to erfarne gruppeledere, sammenspisning, åbne eller lukkede grupper.

Tirsdag d. 24/9 kl. 17-21:

“Dåseåbnere” for den gode samtale om sorg, forældreinddragelse, de fysiske rammer, visitation, gruppesammensætning og grupperegler, teamsamarbejde og forventningsafstemning, netværk og supervision.