Privatlivspolitik

Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Politikken er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, når du enten er frivillig hos os, eller bruger af vores diakonale tilbud. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger, og hvor længe vi opbevarer oplysninger om dig. På Kirkernes Sociale Arbejdes hjemmeside vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, eller når nogen beder os om det.

 

Dataansvarlig

Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan til enhver tid kontakte foreningens dataansvarlige kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Marianne Houmøller

Adresse: Odshøjvej 7B, 8800 Viborg

Telefonnummer: 50 51 52 63

E-mail: kontakt.ksa@gmail.com

Hjemmeside: www.kirkernessocialearbejde.dk

 

De personoplysninger, vi behandler om dig

Vi indsamler følgende almindelige personoplysninger fra vores frivillige og fra brugere af vores tilbud:

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Køn
 • Alder
 • Beskæftigelse og jobsituation

 

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser, og vi behandler alene dine personoplysninger på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser, som er, at kunne planlægge og afholde diakonale og sociale aktiviteter og arrangementer. Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til forskellige formål, afhængigt af om du er frivillig hos os, eller om du bruger vores tilbud.

Er du frivillig hos os, er formålet med indsamlingen af dine personoplysninger, at vi bruger dine kontaktoplysninger for at kunne kontakte dig og informere dig om dit frivillige hverv og om eventuelle kurser og arrangementer for frivillige.

Nye frivillige registreres i en digital database, ligesom deltagerlister til vores aktiviteter og kurser opbevares digitalt på en computer med adgangskode.

Når du er bruger af vores tilbud, er formålet med indsamlingen af dine personoplysninger, at vi bruger dine kontaktoplysninger for at kunne kontakte dig og informere dig om de aktiviteter, du deltager i.

Hvis du deltager i en af vores trivselsgrupper, kan vi desuden indhente følsomme personoplysninger såsom:

 • Helbredsoplysninger

Formålet med at indsamle disse følsomme personoplysninger er, at vi bruger dem til at sammensætte grupper og sikre et godt match mellem deltagerne i en gruppe. Dine personoplysninger samt kontaktlister opbevares forsvarligt på en computer med adgangskode, således andre ikke kan få adgang til dem. Informationerne videregives aldrig uden for foreningen.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Hvis du er frivillig hos os, opbevarer vi dine personoplysninger i den tid, du er tilknyttet foreningen. Når du opsiger dit frivillige hverv hos Kirkernes Sociale Arbejde, sletter vi straks dine personoplysninger.

Som bruger af vores tilbud opbevarer vi dine personoplysninger, indtil du ikke længere ønsker at deltage i vores aktiviteter, og vi dermed ikke længere har et formål med dem.

Vi opbevarer oplysninger i anonymiseret form på såvel frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Samtykke

Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg får udelukkende oplysningerne af dig, og når vi behandler oplysninger om dig, sker det kun ved dit samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at give os besked om det. Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 18 år, indhenter vi samtykke fra en forælder.

 

Dine Rettigheder

Vi passer godt på dine oplysninger og overholder de gældende regler om persondatasikkerhed. For at skabe åbenhed om behandlingen af dine oplysninger, oplyser vi dig hermed om dine rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – hvilket vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig, i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)
 • Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du kan sende en anmodning til elise@kirkernessocialearbejde.dk
 • Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os, til en given behandling af personoplysninger, herunder i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.

 

Kontakt

Har du spørgsmål eller bemærkninger til vores privatlivspolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte frivillighedskoordinator og dataansvarlig Marianne Houmøller.

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen nederst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Opdateret 21. januar 2021