NETVÆRKSGRUPPER FOR UNGE

I en samtalegruppe er der typisk 6-8 deltagere mellem 12 og 23 år, der samles omkring et fælles tema, som kan være relateret til ensomhed, selvværd, netværk eller sorg. Du kan læse mere om temaerne i vores folder om netværkgrupper for unge.

Vi har to grupper. En for de 12 – 15 årige og en for de ca. 16 – 23 årige.

Vi begynder hver gang med en siden-sidst-runde, hvor vi fortæller, hvad der er sket siden sidste mødegang og hvad der fylder i vores liv lige nu. Siden-sidst-runden sætter dagsordenen for resten af mødet.

I sorggrupperne mødes vi to timer hver anden uge.  I de øvrige grupper er det hver anden uge fra kl. 17-20, fordi vi også laver mad og spiser sammen.

Et trygt sted at være 

For at skabe gode og trygge rammer omkring samtalegrupperne er såvel gruppeledere som deltagere underlagt tavshedspligt. Hvad der siges i gruppen, bliver i gruppen. Det er forpligtende at være med, hvorfor der er mødepligt hver gang.

To gruppeledere er ansvarlige for samtalegruppen. De er frivillige og uddannet af Kirkernes Sociale Arbejde. De sørger for trygge rammer for den gode samtale.

Kontakt 

Kunne du tænke dig at være med i en netværksgruppe, så kontakt frivillighedskoordinator Marianne Houmøller på tlf.: 50515263 eller kontakt.ksa@gmail.com.