VÅGETJENESTEN

Kirkernes Sociale Arbejde har siden 2009 drevet en vågetjeneste, med et korps af ‘vågekoner’, for at hjælpe og aflaste med at sidde hos døende, der enten ikke har familie, der kan gøre det eller ikke kan klare det selv. Oprindelig var tjenesten rettet mod beboere på plejehjem i Viborg By. Den er senere blevet udvidet til også at dække private hjem, hvis behovet opstår her. De frivillige er modne og motiverede mennesker, især med en fortid i sundhedssektoren. Alle har tavshedspligt omkring personlige oplysninger, som de måtte blive gjort bekendt med.

Har du brug for vågetjenesten, kan du kontakte een af vore koordinatorer: Kirsten Larsen, tlf.50926134 eller Bodil Knudsen, tlf. 20143319. Du kan også kontakte en af dem for yderligere oplysninger.

 

Vågetjeneste – pjece august 2018 (1)-1