Vær med – Sammen hvor vi bor

 

Vær med – Sammen hvor vi bor                                                                

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet indgik den 6. november 2020 en aftale om akut indsats mod ensomhed og isolation gennem en lang vinter for de mest udsatte grupper i samfundet. Som en del af denne aftale har BL – Danmarks Almene Boliger modtaget et tilskud på 15 mio. kr.

BL’s medlemmer har kunnet ansøge om midler til projektet, der på forskellig vis bekæmper ensomhed og mistrivsel blandt beboere i de almene boligområder.

Puljens formål er at støtte lokale indsatser mod ensomhed og selvisolation i de almene boligområder og understøtte børn, unge, voksne og ældres deltagelse i fællesskaber. Indsatserne skal ske i samarbejde med det lokale forenings- og kulturliv. Midlerne skal anvendes i 2021.

På baggrund af ovenstående satte Boligselskabernes Fællessekretariat og Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg sig sammen i februar måned og fik i samarbejde lavet en ansøgning til BL med titlen VÆR MEDSammen hvor vi bor, og den 9. marts modtog vi et bevillingsbrev fra BL.

VÆR MED – Sammen hvor vi bor er et  projekt tiltænkt   beboere i 3 almene boligområder, der grundet Corona har oplevet ensomhed og isolation igennem det sidste år, og som vil have lyst til  indgå i fællesskaber, som bygger på fælles  interesser, og hvor man som frivillige og som beboere  kan medvirke til at booste de gode fælleskaber.  Projektet bidrager med en ugentlig aktiv dag i tre boligområder i Viborg med henblik på at skabe liv og glæde i områderne. Aktiviteterne vil have 3 temaer: Mad og miljø, Kultur og kreativitet samt Aktivt udeliv.

VÆR MED – Sammen hvor vi bor har ansat Cecilie Holtze Jacobsen som projektmedarbejder. Cecilie er 29 år, og har en professions bachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation, og har en bred vifte af erfaring indenfor frivilligt, socialt og diakonalt arbejde. I samarbejdet omkring VÆR MED – Sammen hvor vi bor indgår de 3 sogne under Viborg Domprovsti: Houlkær, Søndermark og Vestervang, ligesom de ansatte under Boligselskabernes Fællessekretariat naturligt tænkes ind som bidragende til projektet.