Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg

Vågetjeneste

Ungegrupper

Fællesspisninger

Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg blev oprettet som Viborg Menighedspleje i 1877 og har gennem mere end 140 år udført socialt og diakonalt arbejde i Viborg.

Gennem de sidste mange år har der været en Aflastningstjeneste og en Vågetjeneste med over 25 frivillige. De står til rådighed for alvorligt syge, hvis pårørende kan have glæde af aflastning et par timer om ugen, og for døende, hvor de tilbyder at våge, så ingen skal dø alene. Tøv ikke med at tage kontakt til en af koordinatorerne: Kirsten Larsen (5092 6134) eller Bodil Knudsen (2014 3319).

Der har desuden gennem en årrække været en Julehjælp og en Konfirmationshjælp, som der kan læses mere om her på hjemmesiden.

I bestyrelsen er startet en proces, hvor Kirkernes Sociale Arbejde håber at kunne ansætte en fuldtids koordinator medio 2019. Visionen er at udvide menighedsplejen med en hel række af nye diakonale tiltag.

Der blev allerede sat en række nye skibe i vandet i 2018:

 • Familielejr for udsatte familier i sommerferien og pilgrimsvandring på Hærvejen for krigsveteraner
 • Gruppelederuddannelse over to dage for frivillige, der ønsker at blive gruppeledere for skilsmissebørn
 • Fredag morgen i ulige uger er der gåture for alle friske rundt om Søndre Sø
 • Juleaften fejredes “Jul i Fællesskab”

I år er der opstartet:

 • Sorggrupper for  børn, forældre og ældre
 • Livsfortællingsgrupper for mænd
 • Gratis parsamtaler og stresssamtaler

Kommende initiativer:

 • I det kommende skoleår opstarter trivselsgrupper/skilsmissegrupper i samarbejde med tre skoler
 • Der efterlyses kvinder til vinterforløb, hvor konfirmandpiger kan designe og sy deres egen konfirmationskjole
 • Der arbejdes på forskellige projekter for unge: netværksgrupper for unge med lavt selvværd, eksistenssamtaler for unge og meditationer og indøvelse i stilhed og fordybelse for unge
 • Sommerferieaktiviteter i uge 31

Interesserede kan henvende sig til undertegnede på tlf. 6080 4795.

Formand Steen Andreassen