Kirkernes sociale arbejde i Viborg

Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg blev oprettet som Viborg Menighedspleje i 1877 og har gennem mere end 140 år udført socialt og diakonalt arbejde i Viborg.

Gennem de sidste mange år har der været en Aflastningstjeneste og en Vågetjeneste med over 25 frivillige. De står til rådighed for alvorligt syge, hvis pårørende kan have glæde af aflastning et par timer om ugen, og for døende, hvor de tilbyder at våge, så ingen skal dø alene. Tøv ikke med at tage kontakt til en af koordinatorerne: Kirsten Larsen (5092 6134) eller Bodil Knudsen (2014 3319).

Der har desuden gennem en årrække været en Julehjælp og en Konfirmationshjælp, som der kan læses mere om her på hjemmesiden.

I bestyrelsen er startet en proces, hvor Kirkernes Sociale Arbejde håber at kunne ansætte en fuldtids koordinator i begyndelsen af 2019. Visionen er at udvide menighedsplejen med en hel række af nye diakonale tiltag.

Der er allerede sat et par nye skibe i vandet i 2018: familielejr for udsatte familier i sommerferien og pilgrimsvandring på Hærvejen for krigsveteraner. I juni måned afvikledes gruppelederuddannelse over to dage for frivillige, der ønsker at blive gruppeledere for skilsmissebørn.

Flere andre nye initiativer bliver taget for unge, for mænd og for andre målgrupper – og vi efterlyser nye frivillige, der ønsker at gøre et meningsfuldt socialt diakonalt arbejde til gavn for børn, unge og voksne og som selv kan have glæde af at indgå i et kvalificeret og inspirerende fællesskab med andre frivillige.

Interesserede kan henvende sig til undertegnede på tlf. 6080 4795.

Formand Steen Andreassen